Apa yang harus kita tinggalkan demi memperkaya sesama?

“Menjadi seorang murid dan pengikut Yesus memerlukan kita melupakan kepentingan diri sendiri, memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut Yesus (Luk. 9:23).”

Mar 21, 2014

KENINGAU (Herald Malaysia): “Menjadi seorang murid dan pengikut Yesus memerlukan kita melupakan kepentingan diri sendiri, memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut Yesus (Luk. 9:23).”

“Tuntutan ini tidak mudah kerana ia selalunya bertentangan dengan dorongan manusiawi kita yang pentingkan diri sendiri daripada mengutamakan keperluan sesama kita atau seboleh-bolehnya mengelakkan diri dari keterlibatan dan pengorbanan dan hanya mementingkan kemahuan dan cara sendiri,” kata Uskup Cornelius dalam pesan Pra-Paskah beliau baru-baru ini.

Ketua Keuskupan Keningau itu juga menerangkan bahawa komitmen menjadi seorang pengikut dan murid Yesus perlu diungkapkan dengan kesatuan dan kesetiaan kepada kehendak-Nya secara berterusan, sepanjang hayat.

“Komitmen ini perlu kita perbaharui setiap hari secara peribadi. Akan tetapi pada musim Pra-Paskah ini, kita diajak secara peribadi, bersama keluarga dan komuniti untuk menilai, membaharui dan menetapkan kembali komitmen kita selaku murid-murid-Nya sesuai dengan panggilan kita masing-masing,” ujar Bapa Uskup.

Bapa Uskup juga berpesan kepada para Katekumen yang bakal dibaptis pada malam Paskah agar sungguh-sungguh membuat pertimbangan dan persiapan sebelum menerima Sakramen Inisiasi (Pembaptisan, Krisma, Ekaristi).

“Setiap Katekumen perlu sedar, tahu dan mahu bersedia menanggung akibat menjadi pengikut Yesus. Melalui upacara-upacara Tobat, saudara saudari katekumen perlu berusaha meninggalkan sikap-sikap yang boleh menghalang kamu menjadi murid-murid Yesus dengan sepenuhnya (Luk. 9:23).”

Sementara itu, bagi umat yang telah menerima Sakramen Pembaptisan, baik sejak bayi atau baru-baru ini, prelatus itu menyatakan, “Gunakanlah kesempatan rahmat Prapaska ini untuk menilai, membaharui dan menetapkan kembali kesetiaan kita kepada janji-janji Baptis kita dan budaya yang perlu menjadi landasan kerohanian serta pemantapan iman kita, iaitu datang kepada-Nya, mendengar kata-kata-Nya serta melakukan kehendak- Nya, (Luk.6:46-49).

Bagi pasangan suami isteri, Religius, Hidup Tunggal untuk Kristus dan Paderi , Uskup Cornelius berpesan agar menggunakan musim Pra-Paskah ini untuk menilai, membaharui dan menetapkan kembali kesatuan dan kesetiaan kita kepada Yesus — yang memanggil dan mengutus kita.

“Suami isteri perlu menyedari dan menghayati semangat kesatuan, kesetiaan dan tidak ada perceraian agar dapat membantu keluarga hidup berpusat kepada Kristus. Para Religius perlu setia mengingati dan menghayati komitmen kemiskinan, kemurnian dan kesetiaan agar dapat bersaksi bagi Yesus melalui sikap dan gaya hidup kita.”

“Para paderi perlu setia mengingati dan menghayati bahawa melalui pentahbisan seseorang Paderi itu diangkat menjadi “alter Christus” atau “ganti Kristus sendiri” dan turut serta dalam pelayanan Yesus dalam mengajar, menguduskan dan memimpin umat yang dilayani. Bagaimanakah komitmen kita terhadap pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Apakah umat dapat melihat, mendengar dan menyentuh Yesus melalui diri kita? Oleh itu kita perlu taat mengamalkan refleksi peribadi setiap hari,” tegas Uskup Cornelius dalam pesanan khusus kepada kaum Paderi.

Pada akhir pesanannya, Bapa Uskup memetik kata-kata daripada Sri Paus Fransiskus, “masa Pra-Paskah adalah masa yang sesuai untuk melupakan kepentingan diri sendiri; kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang patut kita tinggalkan supaya kita dapat membantu dan memperkayakan sesama kita dengan kemiskinan kita. Perlu kita ingat bahawa kemiskinan yang sebenar adalah menyakitkan. Tidak ada penyangkalan diri yang sejati jika ia tidak dirasai sakit.”


Total Comments:0

Name
Email
Comments