Bapa Suci perbaharui komitmen ekumenis sempena ulang tahun “Ut unum sint”

Sri Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik di seluruh dunia, memperbaharui komitmen Gereja dalam ekumenisme semasa peringatan 25 tahun ensiklik Sri Paus St.Yohanes Paulus II (JP II) ‘Ut unum sint” – agar semua menjadi satu.

May 30, 2020

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik di seluruh dunia, memperbaharui komitmen Gereja dalam ekumenisme semasa peringatan 25 tahun ensiklik Sri  Paus St.Yohanes Paulus II (JP II) ‘Ut unum sint” – agar semua menjadi satu.

Bapa Suci mengatakan keinginan Sri Paus JP II ketika dia menulis ensiklik tentang “Komitmen terhadap Ekumenisme” adalah agar Gereja memperhatikan ajaran “agar semua menjadi satu.”

Dalam suratnya kepada Kardinal Kurt Koch, presiden Dewan Kepausan untuk Memajukan Persatuan Kristiani, Sri Paus Fransiskus mengatakan ensiklik itu menegaskan komitmen Gereja yang “tidak dapat dibatalkan” dalam mengembangkan  persatuan di antara Gereja-Gereja Kristian.

Sri Paus Sto JP II menulis surat itu 25 tahun yang lalu semasa  Hari Raya Kenaikan Tuhan, dan menempatkannya di bawah bimbingan Roh Kudus, pencipta persatuan meskipun berlainan agama dan latar belakang. “Dalam konteks liturgi dan spiritual yang sama, kita sekarang memperingati dan menganjurkannya sekali lagi kepada umat Tuhan,” kata Sri Paus Fransiskus.

Dalam suratnya, Sri Paus Fransiskus mencatat bahawa Konsili Vatikan II mengakui gerakan ekumen isme “muncul kerana  kasih karunia Roh Kudus.”

Beliau menekankan bahawa “hanya Roh Kudus yang dapat mengobarkan kepelbagaian, kemajmukan,  dan pada masa yang sama, menghasilkan kesatuan.”

Konsili itu juga mengajarkan bahawa Roh, dengan pelbagai jenis karunia dan pelayanan rohani, menjadi prinsip persatuan Gereja,” kata Sri Paus.

Uskup Roma itu mengatakan lagi bahawa ensiklik tersebut menegaskan kembali bahawa kemajmukan beban kekhuatiran sejak lama yang diwariskan dari masa lalu, dan kesalahfahaman serta saling berprasangka.”

“Kepuasan diri, ketidakpedulian,  dan kurangnya pengetahuan akan satu sama lain sering membuat situasi ini lebih buruk,” ujar ensiklik tersebut.

Sri Paus Fransiskus mengatakan bahawa dia berbahagi “keterujaan" dengan golongan orang-orang yang berfikir bahawa “kita dapat dan harus berbuat lebih banyak.”

Bapa Suci menambah lagi bahawa persatuan sesungguhnya merupakan “anugerah Roh Kudus, dan bukan daripada hasil kerja kita.”

Beliau mendorong umat untuk meminta Roh Kudus “agar membimbing langkah-langkah kita dan memungkinkan semua orang untuk menyahut panggilan bekerja bagi ekumenisme dengan semangat baharu.” --ucanews

Total Comments:0

Name
Email
Comments