Datanglah Roh Kudus ... kuasai hati kami

Saudara saudari, salam sukacita Yesus dalam masa kita umat mempersiapkan hati bersama keluarga dan komuniti untuk menyambut kedatangan Roh Kudus pada Hari Minggu Pentekosta akan datang.

May 30, 2020

KEUSKUPAN KENINGAU
Saudara saudari, salam sukacita Yesus dalam masa kita umat mempersiapkan hati bersama keluarga dan komuniti untuk menyambut kedatangan Roh Kudus pada Hari Minggu Pentekosta akan datang (31/5/2020).

Sudah menjadi tradisi bagi kita Umat Katolik untuk menjalankan persiapan rohani atau Novena kepada Roh Kudus selama sembilan hari berturut-turut (22 - 30 Mei) untuk menyambut kedatangan Roh Kudus dalam diri kita secara peribadi, dalam keluarga mahupun dalam komuniti.

Para Rasul bersama Bonda Maria dan pengikut-pengikut Yesus telah berkumpul dan berdoa bersama untuk menyambut kedatangan Roh Kudus pada hari Pentekosta, (KPR. 1:12-14). Demikian juga dengan kita Umat-Nya.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita Umat Tuhan Keuskupan Keningau – Paderi, Religius dan Awam – untuk samasama mengambil masa menjalankan persiapan rohani khususnya Novena kepada Roh Kudus agar  Roh Kudus sungguh dapat menyertai dan mendampingi perjalanan hidup dan iman kita. Tanpa Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, keluarga dan komuniti, kita tidak mampu hidup bangga dengan identiti Kristiani kita, komited dengan misi kita sebagai saksisaksi Yesus, apa lagi yakin dengan destinasi hidup kita.

Roh Kudus yang telah kita terima sejak kita dibaptis “memberi kita kuasa, kasih dan kebolehan untuk mengawal diri”, sekiranya kita peka terhadap kehadiran-Nya dan mahu Dia berkuasa dalam diri kita, (2Tim. 1:6-7).

Kita bersyukur kerana sepanjang perjalanan hidup dan iman kita Roh Kudus menyertai dan mendampingi kita. Dialah yang menolong, mengajar dan mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Yesus (Yoh. 14:26).

Perancangan Pastoral kita yang terungkap dalam Visi-Misi-Matlamat Keuskupan tidak akan tercapai tanpa Roh Kudus.

Dalam pengalaman Gereja sejak zaman para Rasul hinggalah  ke hari ini, Roh Kuduslah yang menyatukan Umat, menerangkan akal budi mereka serta memampukan mereka hidup ‘sehati sefikiran’ sebagai keluarga dan komuniti Kristus, (KPR.4:32).

Saya berani bersaksi bahawa kehadiran dan bimbingan Roh Kuduslah yang memampukan kita umat-Nya berjalan bersama selama ini dan saya yakin Dia tetap mendampingi kita dalam perjalanan iman kita seterusnya.

Oleh itu marilah kita memohon penyertaan-Nya dalam hidup dan pelayanan kita setiap hari agar kita umat-Nya dimampukan berjalan bersama dalam kesatuan, kesetiaan dan Kekudusan Yesus Kristus, “dibentuk menjadi Komuniti Umat Tuhan yang Komited dan efektif melayani KerajaanNya”. 

Bonda Maria sertailah kami dalam persiapan kami menyambut kedatangan Roh Kudus.

+Uskup  Datuk Cornelius Piong
21 Mei 2020

Total Comments:0

Name
Email
Comments