Di mana sesungguhnya terjadi peristiwa Pentakosta?

Pertama, sesungguhnya kita tidak mempunyai keterangan yang cukup untuk mengetahui dengan pasti di mana terjadinya peristiwa Pentakosta.

May 18, 2018

Soalan: Father, di mana terjadinya Pentakosta? Banyak lukisan yang menunjukkan bahawa peristiwa Pentakosta terjadi di ruang Perjamuan Malam Terakhir, di Ruang Atas. Apakah ada dasar alkitab mengenai pendapat itu? - Petra

Jawaban:
Pertama, sesungguhnya kita tidak mempunyai keterangan yang cukup untuk mengetahui dengan pasti di mana terjadinya peristiwa Pentakosta. Kitab Kisah Para Rasul hanya menulis, “Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat” (Kis 2:1).

Kitab Kisah Para Rasul hanya melanjutkan, “Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk” (Kis 2:2). Tidak dijelaskan tempat yang dimaksudkan itu di mana, rumah yang mana atau milik siapa.

Kedua, ramai orang mengandaikan bahawa para Rasul berada di Ruang Atas tempat Perjamuan Malam Terakhir, kerana pada awal kitab Kisah Para Rasul dikatakan, “maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem” (Kis 1:12). Kerana dikatakan bahawa sesudah Yesus terangkat ke syurga, mereka “kembali ke Yerusalem” dan kemudian dikatakan, “setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang". Di ruang atas itulah “mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama . . .” (Kis 1:14).

Atas dasar inilah, banyak karya seni yang melukiskan bahawa peristiwa Pentakosta terjadi di Ruang Atas tempat mereka mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan Yesus. Para Rasul ada di sana bersama dengan Bonda Maria dan orang-orang lain. Ketiga, andaian mereka berada di ruang atas menjadi persoalan kerana apabila membaca Kis 1:15-26, dikatakan ada 120 orang berkumpul bersama. Dapat dipastikan bahawa Ruang Atas itu terlalu kecil dan tidak cukup untuk menampung 120 orang bersamasama.

Nampaknya pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot tidak terjadi di Ruang Atas tersebut, tetapi di sebuah rumah.

Keempat, tentang tempat Pentakosta, Kis 2:1 menyatakan bahawa mereka “berkumpul di satu tempat” dan kemudian diperjelas bahawa mereka berada di “rumah” (Kis 2:2; Yun: oikon). Perubahan keterangan tempat ini dengan menggunakan kata “rumah” mengindikasikan bahawa mereka mungkin tidak berada lagi di Ruang Atas. Kata rumah (Yun: oikon; Ibr: beth) biasanya disertai dengan kata keterangan tentang siapa pemilik rumah.

Dalam hal ini kita tidak mempunyai keterangan apa pun. Apakah mungkin rumah yang dimaksud adalah “rumah Tuhan” atau tempat ibadat?Pada ayatayat selanjutnya, Lukas menggunakan sebuah kata lain untuk merujuk ke tempat ibadat, iaitu “ieron” (Yun) dan kata ini digunakan sebanyak 23 kali dalam tulisan Lukas. Maka, “rumah” yang dimaksudkan pastilah bukan sebuah tempat ibadat.

Jadi, kita boleh berkata bahawa peristiwa Pentakosta terjadi di sebuah rumah, bukan sebuah tempat ibadat tertentu. Mengingat jumlah murid yang berkumpul sedemikian ramai, kemungkinan besar rumah itu bukanlah Ruang Atas tempat para Rasul mengadakan Perjamuan Malam Terakhir bersama Yesus. — Father Dr Petrus Maria Handoko CM, hidupkatolik.com

Total Comments:0

Name
Email
Comments