Hiduplah sebagai anak Tuhan dan menjadi saudara kepada sesama

Hari Belia Sedunia (WYD) Panama semakin hampir, pihak penganjur sedaya upaya berusaha agar para penziarah yang datang dari seluruh dunia, akan berasa selesa seperti berada di rumah sendiri semasa men- jalani aktiviti WYD di Panama.

Jan 12, 2019

VATIKAN: “Orang-orang Kristian tidak lebih baik daripada orang lain, tetapi mereka tahu bahawa Tuhan adalah bapa mereka dan mereka dipanggil untuk memancarkan sinar kebaikan-Nya di dunia yang haus akan kebaikan, yang haus akan khabar baik,” kata Sri Paus Fransiskus dalam audiensi umum pertamanya pada tahun 2019.

Homili Sri Paus kali ini adalah lan- jutan dari siri khutbah beliau tentang Doa Bapa Kami. Inti dari khutbah audiensi Sri Paus Fransiskus adalah penjelasan tentang bagaimana Injil Matius menyajikan Doa Bapa Kami sebagai sebahagian dari Khutbah Yesus di Bukit, yang juga mencakupi Lapan Sabda Bahagia.

Dengan menyampaikan sabda bahagia, Yesus menegaskan berkat dan kebahagiaan dari “sejumlah kate- gori manusia, baik pada masa Yesus, mahupun sekarang, tidak dihargai.”

“Berbahagialah orang miskin, lemah lembut, penyayang, rendah hati. Ini adalah revolusi Injil! Di mana Injil berada, di situ ada revolusi kerana Injil tidak membiarkan segala sesuatu sebagaimana adanya,” kata Sri Paus. Dengan ucapan bahagia itu, lanjut

Sri Paus Fransiskus, Yesus memberi tahu para hadirin bahawa mereka yang dalam hatinya membawa mis- teri Tuhan yang mengungkapkan kemahakuasaannya dalam cinta dan pengampunan adalah mereka yang paling dekat untuk memahami Dia.

Sri Paus mengatakan inti dari Khutbah di Bukit adalah: “Kamu adalah putera dan puteri Bapamu yang di syurga, dan itulah yang men- jadi asas mengapa Yesus kemudian mengajar orang ramai untuk berdoa Bapa Kami.

Merangkumi khutbahnya dalam bahasa Sepanyol, Sri Paus Fransiskus mengatakan Tuhan tidak ingin disan- jung dengan pujian yang panjang, seperti yang dilakukan para penyem- bah berhala agar para dewa tidak marah. Cukuplah berbicara dengan- Nya seperti seorang ayah yang tahu apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita memberitahunya.

“Orang Kristian bukanlah seseo- rang yang mencuba menjadi lebih baik dari yang lain, tetapi orang yang tahu dia adalah orang berdosa,” kata Sri Paus. Seorang Kristian tahu bagaimana berdiri di hadapan Tuhan dengan kekaguman, dan memanggilnya bapa dan berusaha memancarkan kebaikannya di dunia. Yesus mende- sak para pengikutnya untuk tidak menjadi seperti orang-orang munafik yang berdoa agar dilihat, kata Sri Paus.

“Kerap kali kita melihat skandal orang-orang yang pergi ke gereja, yang menghabiskan berjam-jam di sana atau pergi ke sana setiap hari tapi kemudian mereka membenci orang lain atau bercakap buruk ten- tang orang lain. Ini adalah skandal. Lebih baik tidak pergi ke gereja,” kata Sri Paus. “Jika kamu pergi ke gereja, hidu- plah seperti seorang anak (Tuhan) dan seperti saudara atau saudari bagi orang lain, "kata Sri Paus Fransiskus.

Dalam mengajar doa Bapa Kami, Yesus membantu para pengikutnya untuk mempelajari esensi dari doa dan berhenti berfikir bahawa meng- gunakan lebih banyak kata-kata membuat doa lebih baik. “Orang-orang kafir berfikir bahawa dengan berbicara, berbicara, berbicara, mereka berdoa.”

“Berdoa tidak seperti burung murai, yang mengulangi kata-kata tanpa akhir. Tidak, doa datang dari hati, dari dalam. Itu bahkan dapat berupa doa hening,” kata Sri Paus.

Pada dasarnya, cukup dengan men- empatkan diri kita di bawah tatapan Tuhan, dan mengenali cinta keba- paannya. Itu sudah cukup untuk didengar. Betapa indahnya berfikir bahawa Tuhan kita tidak memerlukan pen- gorbanan untuk mendapatkan cin- tanya. Dia tidak memerlukan apa- apa,” kata Sri Paus.

“Dia hanya meminta agar kita tetap membuka saluran komunikasi den- gannya untuk mengetahui secara terus menerus bahawa kita adalah anak-anak kesayangannya.” -- ucanews.com

Total Comments:0

Name
Email
Comments