Jangan pasif, Parakletos datang bawa keberanian untuk bersaksi

Dalam Injil Yohanes pada Hari Raya Pentakosta ini Yesus berbicara tentang kedatangan Penolong (Paraclitus, Parakleetos, Consolator)

May 18, 2018

HARI MINGGU
PENTAKOSTA
KISAH PARA RASUL 2:1-11
GALATIA 5:16-25
IN YOH 15:26-27; 16:12-15

Dalam Injil Yohanes pada Hari Raya Pentakosta ini Yesus berbicara tentang kedatangan Penolong (Paraclitus, Parakleetos, Consolator).

Kata-kata hiburan Yesus ini diambil dari pesan-Nya dalam perjamuan malam terakhir. Murid-murid-Nya diminta bersatu selalu dengan Diri- Nya bagaikan ranting-ranting dengan pokok anggur (Yoh 15:1-8). Mereka harus saling merupakan kebersamaan dan saling mengasihi (Yoh 15:9-17). Dan dalam Injil hari ini Yesus meminta supaya murid-murid-Nya tetap tenang dan tenteram, meskipun mengalami pelbagai kesulitan, seperti dialami-Nya sendiri.

Yesus datang untuk mewartakan khabar gembira dan berbuat baik, menolong setiap orang yang berkehendak baik, bahkan orang mati pun dibangkitkan-Nya kembali. Tetapi dalam kenyataan, Dia menghadapi pelbagai bentuk kesukaran misalnya tidak diterima atau ditolak, diusir, dikejar, dihina.

Mahu tak mahu, murid-murid yang mahu mengikuti dan berbuat seperti Dia, juga akan mengambil bahagian juga dalam kesukaran hidup Guru mereka itu!

Semasa Yesus diangkat ke syurga, dan tidak hadir lagi bersama dan di tengah-tengah mereka, dapat dimengerti perasaan mereka dan persoalan mereka bahawa sejauh mana mereka sebagai murid-murid-Nya dapat bertahan hidup menghadapi ramai orang dalam masyarakat yang menentang mereka.

Mereka juga berfikir, apakah mereka itu harus hidup sendirian tanpa Dia?

Kita semua sebagai orang Kristian masa ini, juga pasti akan mengalami situasi dan keadaan itu, baik secara peribadi mahupun sebagai kumpulan seperti yang dialami Yesus.

Dalam menghadapi situasi serupa itulah Injil hari ini dapat menolong kita untuk tidak takut, tidak khuatir, putus asa atau kecewa, bahkan menghalang kita dari berasa kesal kerana menjadi pengikut/murid Kristus. Sesudah Yesus naik ke syurga murid-murid-Nya tidak dapat menampilkan seorang pemimpin yang hebat, mampu berbuat hal-hal yang besar. Tiga tahun bergaul dan hidup bersama Yesus, yang telah membuktikan bahwa Dia sungguh Mesias, yang diutus Tuhan melalui ajaran, perbuatan, penderitaan, kematian dan kenaikan-Nya ke surga.

Tetapi semua itu ternyata belum cukup untuk memiliki keberanian melaksanakan panggilan mereka, untuk mewartakan dan meneruskan apa yang dilakukan Yesus. Bukankah ketakutan atau sikap kita yang belum berani tampil, hidup dan bertindak sebagai orang Kristian sejati, atau sebagai murid Yesus tulen di dalam masyarakat pada dasarnya sama dengan ketakutan murid-murid Yesus dahulu?

Yesus sudah tahu keadaan dan keterbatasan kemampuan muridmurid- Nya. Maka sebelum meninggalkan mereka, Yesus sudah berjanji akan mengirimkan seorang Penolong, yang akan mendampingi mereka menghadapi kesukaran hidup dan tugas panggilan mereka.

Penolong ini adalah Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa melalui Yesus Kristus kepada segenap murid-Nya. Inilah yang oleh Yesus disebut “Penolong yang akan Ku utus dari Bapa” (Yoh 15:26). Dan ditegaskan bahawa “Roh kebenaran yang keluar daripada Bapa, Dia akan bersaksi tentang Aku” (Ibid.). Kebenaran apa? Bahawa apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus dalam hidup-Nya itu benar-benar datang daripada Bapa! Berkat Roh inilah apa yang diajarkan Yesus adalah benar, Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir syaitan, menghibur orang dalam kesusahan, mengajar dan membimbing semua orang. Seperti dialami oleh Yesus, demikian pula Roh Penolong ini akan menolong murid-murid-Nya.

Roh itu akan datang dalam kehidupan mereka, dan melalui mereka itulah, Roh itu akan mengatakan apa yang harus dikatakan oleh muridmurid Yesus. Dengan tujuan itulah Yesus menegaskan kepada muridmurid- Nya: “Kamu juga harus bersaksi, kerana kamu sejak semula bersama-sama dengan Aku” (Yoh 15:27). Kesaksian yang diperintahkan Kristus ialah, bahawa kita sebagai orang beriman tidak boleh hanya pasif, acuh tak acuh dan hanya minta ditolong, tetapi justru harus aktif, iaitu menolong orang lain, seperti dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai kesaksian perutusan hidup dan karya-Nya. Hanya dengan demikianlah kita adalah sungguh murid Kristus sejati, di mana Roh Kristus, Roh Penolong, sungguh hadir dan menjiwai dan menyemangati kita.

Marilah kita dalam merayakan Hari Raya Pentakosta ini dengan semakin menyedari, bahawa kita telah menerima sakramen baptis dan sakramen penguatan/krisma, maka haruslah kita semakin berani menjaga, memelihara dan menghayati jati diri/identiti otentik kita sebagai orang Kristian sejati lebih-lebih lagi di dunia moden sekarang ini. -- Msgr. F.X. Hadisumarta O.Carm.

Total Comments:0

Name
Email
Comments