Kenali Santo Anda Sto Lukas ~ 18 Oktober ~

Kenali Santo Anda Sto Lukas ~ 18 Oktober ~

Oct 12, 2018

Sto Lukas
~ 18 Oktober ~

Menurut tradisi, Lukas adalah seorang doktor yang tiada anutan agama.

Beliau seorang yang lembut serta baik hati, yang mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul St. Paulus.

Setelah menjadi seorang Kristian, dia menyertai Paulus ke pelbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Kitab Suci menyebut Lukas sebagai “tabib Lukas yang kekasih.”

St. Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam Kitab Suci, iaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa Dia hidup di dunia, Lukas ingin menulis tentang Dia bagi umat Kristian yang baru bertobat.

Jadi, dia berbicara dengan mereka yang mengenal Yesus. Dia mencatat semua perbuatan Yesus yang mereka lihat dan Sabda Yesus yang mereka dengar.

Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebahagian maklumat penting tentang Yesus daripada Santa Perawan Maria sendiri.

Bonda Maria merupakan orang yang tepat yang dapat menggambarkan secara jelas kedatangan Malaikat Gabriel kepadanya untuk menyampaikan Khabar Gembira. Bonda Marialah yang dapat menceritakan secara terperinci kisah kelahiran Yesus di Betlehem serta semasa Keluarga Kudus melarikan diri ke Mesir.

Lukas juga menulis kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan Sabda Yesus setelah kenaikan-Nya ke syurga.

Dalam kitab tulisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita mengetahui bagaimana Gereja mulai tumbuh dan berkembang.

St. Lukas adalah santo pelindung para doktor. Kita tidak pasti bila atau di mana Lukas wafat. Beliau merupakan salah seorang dari keempat penulis Injil.

Dari Injil Lukas kita mengenal cinta serta belas kasih Yesus. Luangkan sedikit waktu hari ini untuk membaca dengan tekun sebahagian dari Injil yang tulisnya.

Total Comments:0

Name
Email
Comments