Keuskupan Agung Kuala lumpur : Notis Chanseri

1.0 Kemas kini Garis Panduan Keuskupan Agung untuk merayakan Sakramen Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Tan Sri Muhyidd

Sep 12, 2020

Chan/MC/08/2020

1.0 Kemas kini Garis Panduan Keuskupan Agung untuk merayakan Sakramen
Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Ogos 2020, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (RMCO) telah dilanjutkan hingga 31 Disember 2020.

Berikutan pengumuman ini, Majlis Keselamatan Negara (Majlis Keselamatan Negara - MKN) telah mulai mengemaskini SOP untuk pelbagai sektor.

Yang Amat Mulia, Uskup Agung Julian Leow D.D. setelah dinasihatkan oleh Pasukan Petugas Pengurusan Krisis, beliau telah bersetuju untuk membuat penyesuaian pada Pedoman Keuskupan Agung untuk Merayakan Sakramen di bawah PKPP dan pasca PKPP  bertarikh 5 Jun 2020 (Garis Panduan) dan garis panduan tambahan yang dinyatakan dalam Surat Pastoralnya bertarikh 11 Julai 2020

1.1 Sekatan Umur dan Orang di bawah Kategori Berisiko Tinggi
Di bawah SOP MKN yang terbaharu mengenai "Pembukaan Tempat Beribadat Dalam Tempoh RMCO" yang dikemas kini pada 4 September 2020 (item 3), mereka yang menghidap penyakit kronik, warga emas dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah tidak digalakkan menghadiri ibadat di rumah ibadat. Keutamaan kami adalah melindungi anggota masyarakat kita yang paling lemah.

Paderi Paroki, dibantu oleh Pasukan Respons Paroki (PRT), oleh itu, harus terus mengeluarkan peringatan kesihatan awam dan memberikan pendidikan berterusan mengenai risiko yang terlibat untuk kategori berisiko tinggi tersebut dalam menyertai perhimpunan awam.

Paderi Paroki dibenarkan untuk melampirkan syarat tambahan (contohnya permintaan pengecualian atau pernyataan persetujuan dll) bagi mereka yang telah memberitahu terlebih dahulu akan keputusan mereka untuk menghadiri Misa. Paderi Paroki boleh membuat pengaturan alternatif untuk kebaikan pastoral bagi yang mereka yang tersenarai di bawah kategori berisiko tinggi ini sebagai ganti kehadiran dalam Misa awam (lihat perkara 1.5).

1.2 Bukan Warganegara Malaysia
SOP yang sama yang dikemas kini pada 4 September 2020 (item 2) tidak lagi melarang warganegara bukan Malaysia menghadiri Misa dan aktiviti keagamaan lain. Oleh itu, mereka kini dapat mengambil bahagian dalam aktiviti paroki.

1.3 Pengebumian SOP
Pengebumian yang sebelumnya yang menghadkan kehadiran ke pengebumian kepada 15 orang, telah dibatalkan. Oleh itu, dengan serta merta, paroki harus merujuk dan mematuhi SOP mengenai "Pembukaan Tempat Ibadat Sepanjang Tempoh PKPP" yang dikemas kini pada 4 September 2020 adalah digunapakai untuk semua Misa awam (termasuk pengebumian).

Walaupun pada masa ini tidak ada batasan namun jumlah tetamu, jarak sosial dan langkah keselamatan kesihatan awam  yang lain harus terus dipatuhi.

1.4 Perkahwinan
SOP mengenai “Upacara Perkahwinan di Tempat Ibadat dan Agama Bukan Islam” yang terakhir dikemas kini pada 1 Ogos 2020 masih berkuatkuasa. Sekatan maksimum 20 orang (termasuk Paderi dan pelayan lain) masih dikuatkuasa.

Keuskupan Agung akan mengemas kini garis panduan sesuai dengan SOP MKN apabila ia dikemas kini dan memberitahu kepada paroki berkenaan dengan sebarang semakan masa depan.

1.5 Pemberian Komuni Suci di luar Misa
Memandangkan jumlah orang berisiko tinggi “dikecualikan” dari Misa Minggu Mingguan, dan tidak ingin membebankan barisan depan, Paderi dan Pelayan Komuni terhadap risiko yang tidak perlu, Uskup Agung Julian, setelah berbincang dengan Majlis Penasihat, berharap untuk mengemukakan pilihanpilihan berikut yang dapat digunapakai dan  disesuaikan oleh setiap paroki mengikut budi bicara Paderi Paroki:

a) Temujanji Individu - Temujanji boleh dilakukan dengan Paderi untuk pengakuan dan komuni di Paroki. Jadual harus disediakan dan ini boleh dianjurkan melalui KED dengan sukarelawan menyediakan kenderaan jika perlu.

b) Melantik Pelayan Komuni tambahan - Pelayan Komuni tambahan yang lebih muda dan mempunyai tubuh badan sihat boleh dilantik. Paderi Paroki juga boleh mempertimbangkan untuk melantik anggota keluarga orang berisiko tinggi yang "dikecualikan." Orang-orang ini memerlukan latihan yang mencukupi dalam halhal liturgi dan juga langkah-langkah keselamatan awam.

Selain dari Pedoman Lampiran E  panduan tambahan dapat dikeluarkan oleh Paderi Paroki untuk menghindari penodaan Sakramen Mahakudus.

c) Misa yang dikhaskan untuk golongan berisiko tinggi - Paderi Paroki boleh mengadakan Misa khas, selain dari Misa awam mingguan, bagi mereka yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Misa seperti itu memerlukan langkahlangkah kesihatan awam yang lebih ketat, misalnya jarak sosial 2 meter dan bukannya 1 meter; tempat duduk untuk penjaga; komuni suci boleh dibawa kepada umat yang duduk dibangku, bukannya meminta mereka beratur dll.

d) Syarat dan Kriteria pemberian Komuni di Rumah - Oleh kerana disarankan agar Pelayan Komuni membatasi pemberian Komuni Suci dari rumah ke rumah setiap hari demi  mengelakkan penularan jangkitan, mungkin perlu dijelaskan kepada penerima komuni di rumah bahawa mereka mungkin tidak dapat menerima Komuni setiap minggu tetapi secara bergilir.

Kriteria untuk komuni di rumah (iaitu siapa yang akan menerima) harus ditentukan oleh Paderi Paroki dan harus berdasarkan prinsip dua kali ganda untuk menjangkau seramai mungkin mereka yang sangat memerlukan sambil menghindari penyalahgunaan hak istimewa ini. Pelayan Komuni harus mematuhi protokol yang ditetapkan di bawah Pedoman Lampiran.

e) Perkhidmatan Komuni Pandu-Lalu - Atas budi bicara Paderi Paroki dan dengan mempertimbangkan kebolehlaksanaan premis gereja untuk pandu lalu, Komuni pandu lalu boleh diatur untuk individu berisiko tinggi. Ia harus dijalankan dengan langkah berhati-hati bagi mengelakkan penodaan Sakramen Mahakudus dan penerima komuni harus dipimpin dalam doa dan bentuk persiapan rohani yang lain bagi  menerima Komuni Suci. Cadangan untuk ibadat doa boleh didapati dari Komisi Liturgi Keuskupan Agung.

1.6 Sekolah Minggu, IKD, Pembentukan dan Mesyuarat
Sebagaimana SOP MKN yang dikemas kini pada 4 September kini diizinkan aktiviti dan perjumpaan berjadual selain dari Misa, iaitu aktiviti bukan liturgi seperti kelas katekismus, IKD, formasi, perjumpaan dan lain-lain boleh disambung semula mengikut budi bicara dan atas arahan Paderi Paroki. Individu dan kumpulan harus meminta kebenaran dari Paderi Paroki sebelum meneruskan sebarang aktiviti secara langsung di paroki.

Kami sangat tidak menggalakkan penyertaan mana-mana orang yang tergolong dalam kategori berisiko tinggi. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan syarat pematuhan fizikal dan keselamatan awam lain sesuai dengan Panduan SOP MKN dan Keuskupan Agung dipatuhi.

Sekiranya ruang tidak mencukupi untuk memenuhi syarat ini atau anggota PRT tidak tersedia untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap SOP, Paderi Paroki harus menangguhkan perjumpaan secara langsung ke tarikh kemudian di mana aktiviti tersebut dapat dilakukan dengan cara yang selamat.

Berdasarkan perkara di atas, kami melampirkan versi Lampiran Pedoman yang dikemas kini (Sekolah Minggu, IKD, Formasi dan Mesyuarat).

1.7 Komuniti Eklesia Dasar (KED)
Atas budi bicara dan arahan Paderi Paroki, perhimpunan KED dapat disambung semula. KED tidak boleh mengadakan perjumpaan secara langsung tanpa mendapat persetujuan dari Paderi Paroki. Penting untuk diperhatikan, bagaimanapun, bahawa mereka yang tergolong dalam kategori berisiko tinggi sangat tidak digalakkan menghadiri pertemuan di rumah.

Kami masih menggalakkan, jika ini dapat dilaksanakan, anggota KED untuk terus berhubung menggunakan platform digital tanpa pertemuan fizikal. Kami melampirkan versi Lampiran P Garis Panduan yang diperbaharui (Cara Baharu Menjadi Gereja) bagi paroki dan KED yang merancang untuk meneruskan pertemuan secara langsung.

1.8 Pendidikan dan Pematuhan SOP, Garis Panduan dan Penasihat Kesihatan Awam
Paderi Paroki dan PRT mesti memastikan bahawa semua orang yang kini dibenarkan menghadiri aktiviti paroki diberitahu dan diberi penerangan mengenai SOP MKN, Garis Panduan Keuskupan, dan protokol paroki lain .

Sesuai dengan SOP MKN, topeng muka tetap wajib dilakukan, penggunaan tandas terhad, jarak fizikal dilaksanakan termasuk mengelakkan sentuhan fizikal ketika memberi salam, dan segera bersurai apabila aktiviti telah selesai.

Setiap orang mesti terus mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, termasuk mengamalkan 3W's ( Wash, Wear and Warn)

2.0 Latihan Pastoral Diakon Bonaventure Rayappan
Reverend Diakon Bonaventure Rayappan telah diutus ke Gereja Our Lady of Lourdes, Klang, mulai 1 September 2020.

3.0 Diakon Adrian Ng
Diakon Adrian Ng, yang merupakan diakon tetap yang diinkardinasi di Keuskupan Melaka-Johor dan yang kini sedang bercuti dari keuskupannya, telah melibatkan diri secara kontrak sebagai Pastoral associate bagi Gereja Holy Family, Kajang selama enam bulan tertakluk kepada semakan. Beliau khususnya akan bekerja dengan Pelayanan Kampus dan menjangkau migran di bawah pengawasan Paderi Paroki Holy Family. Beliau tidak akan menjalankan tugas liturgi atau pelayanan sebagai diakon sepanjang tempoh bercuti ini.

4.0 Retret Tahunan para Klerus
Para Klerus Keuskupan Agung Kuala Lumpur akan mengadakan retret tahunan mereka dari 21 hingga 24 September 2020. Mohon doakan para klerus Keuskupan Agung ini dalam mereka menjalani masa pembaharuan rohani yang istimewa ini.

5.0 Misa Krisma
Misa Krisma tahunan untuk Keuskupan Agung Kuala Lumpur, yang telah ditangguhkan kerana PKP, akan dirayakan pada 24 September 2020 jam 10.30 pagi di Gereja St Anthony, Jalan Robertson, Kuala Lumpur. Oleh kerana tempat duduk yang terhad dan keperluan mematuhi SOP MKN, Misa ini tidak akan dibuka kepada orang ramai. Mereka yang ingin mengikuti siaran langsung Misa ini boleh melakukannya melalui saluran web kami.

Rev Fr Michael Chua
Chanselor
Keuskupan Agung Kuala Lumpur
September 8, 2020

Total Comments:0

Name
Email
Comments