LHDN: Undang-undang cukai baru badan-badan agama untuk menjernihkan “kekeliruan”

Semua institusi atau organisasi agama layak mendapat pengecualian cukai dengan syarat pendapatan mereka adalah daripada sumbangan dan bertujuan untuk

Jan 06, 2017

PETALING JAYA:Semua institusi atau organisasi agama layak mendapat pengecualian cukai dengan syarat pendapatan mereka adalah daripada sumbangan dan bertujuan untuk aktiviti keagamaan.

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) berkata, pindaan terkini kepada Akta Cukai Pendapatan 1967 dalam Bajet 2017 menyatakan bagaimana pengecualian boleh digunakan.

"Pindaan kepada perenggan 13 (1) (b) Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) dalam Bajet 2017 bertujuan untuk memberikan penjelasan undang-undang atas permohonan pengecualian kepada institusi atau organisasi agama.

"Sebelum pindaan ini, terdapat beberapa kekeliruan di kalangan pembayar cukai sama ada sesuatu institusi agama atau organisasi itu secara automatik layak mendapat pengecualian di bawah akta itu.

"Atau mereka dikehendaki mendapatkan kelulusan daripada Ketua Pengarah LHDN, di bawah seksyen 44 (6) Akta 53," kata badan itu dalam kenyataan pada Selasa.

LHDN menjelaskan bahawa dengan pindaan itu, ia jelas menyatakan bahawa institusi dan organisasi agama layak untuk pengecualian cukai.

"Institusi atau organisasi agama secara automatik layak untuk pengecualian ke atas pendapatan daripada sumbangan yang disumbangkan untuk tujuan aktiviti ibadah. Pengecualian itu terpakai kepada semua agama," kata LHDN.

LHDN memberi kenyataan ini berikutan kebimbangan telah dibangkitkan sama ada pindaan itu hanya memberi kesan kepada badan bukan Islam. Pakar-pakar cukai mengatakan undang-undang cukai itu dikenakan kepada semua badan agama.

Jadual Akta Cukai Pendapatan Jadual 6, yang menyenaraikan pendapatan dikecualikan daripada cukai, termasuk di bawah perenggan 13 (1) (b) “institusi agama atau organisasi yang tidak dikendalikan atau dijalankan terutamanya untuk keuntungan dan yang ditubuhkan di Malaysia semata-mata untuk maksud ibadah atau kemajuan agama.”

Walau bagaimanapun, dalam Rang Undangundang Kewangan 2016 yang telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 23 November dan oleh Dewan Negara pada 15 Disember, syarat tambahan bahawa pendapatan dimaksudkan untuk “tujuan kebajikan” telah diperkenalkan.

Ini dilakukan melalui fasal dalam Rang Undang-undang untuk menggantikan garis asal dengan "institusi agama atau organisasi berkenaan dengan apa-apa sumbangan yang diterima untuk tujuan kebajikan dalam tahun asas bagi suatu tahun taksiran dengan syarat institusi atau organisasi itu tidak dikendalikan atau dijalankan terutamanya untuk keuntungan dan ditubuhkan di Malaysia semata-mata untuk tujuan ibadat agama atau kemajuan agama.”

Nota penerangan untuk Rang Undang-undang berkata pindaan itu — di mana pendapatan telah yang akan diterima semata-mata bagi tujuan kebajikan untuk layak mendapat pengecualian cukai — akan berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2017 dan seterusnya.

Di bawah perenggan 13 (1) (a) Jadual Akta Cukai Pendapatan 6, “institusi atau organisasi” yang diluluskan di bawah Seksyen undangundang ini 44 (6) juga menikmati pengecualian cukai ke atas pendapatan mereka. Dalam Rang Undang-undang yang sama diluluskan oleh Parlimen, perkataan “atau kumpulan wang” telah dimasukkan.

Aruljothi Kanagaretnam, presiden Chartered Tax Institute of Malaysia, berkata peruntukan Akta Cukai Pendapatan ini tidak membezakan antara Islam dan badan-badan bukan Islam. “Hakikatnya ialah mana-mana badan agama yang jatuh di bawah Akta Cukai Pendapatan akan tertakluk kepada pindaan cukai yang baru. Badan Islam tidak boleh secara automatik layak untuk S 44 (6) atau dikecualikan cukai kecuali ia merupakan pertubuhan Islam dalam badan kerajaan di mana ia dikecualikan kerana kerajaan tidak tertakluk kepada cukai pendapatan.”

Menurut Aruljothi, pertubuhan yang disenaraikan sebagai yang diluluskan di bawah Seksyen 44 (6) untuk pengecualian cukai adalah institusi kebajikan yang akan menikmati pengecualian sepenuhnya ke atas pendapatan mereka.

“Kuil, masjid atau gereja tidak dikategorikan sebagai institusi kebajikan di mana Para 13 memberikan pengecualian cukai. Jadi mereka tidak layak untuk status S44 (6).” -- sumber MalayMail.Online

Total Comments:0

Name
Email
Comments