Makan Tubuh Kristus bersifat kanibal?

Ada pihak-pihak tertentu yang selalu menghina dan menuduh penganut Katolik sebagai kanibal kerana makan ‘Tubuh dan Darah’ Yesus.

Mar 21, 2014

Ada pihak-pihak tertentu yang selalu menghina dan menuduh penganut Katolik sebagai kanibal kerana makan ‘Tubuh dan Darah’ Yesus.

Dakwaan dan salah faham ini adalah disebabkan mereka tidak mempunyai dasar pemahaman tentang adanya perbezaan antara hakikat dan rupa, yang ada pada semua ciptaan.

Sebagai contoh, pada manusia, ada hakikat (essense), dan ada rupa (accidents). Hakikat kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa, yang diciptakan menurut citra Tuhan.

Sedangkan rupa kita bermacammacam, iaitu apa yang nampak ada pada tubuh, seperti tinggi badan, warna kulit, ciri-ciri tubuh, rupa wajah, dst, yang bisa berbeza-beza pada masing-masing individu.

Pada roti/ hosti dan anggur juga terdapat hakikat dan rupa. Hakikat hosti adalah semacam roti yang terbuat dari gandum, rupanya putih, nipis, bundar, dengan ciri-ciri tertentu. Demikian juga dengan minuman anggur.

Perkataan sabda Tuhan dalam konsekrasi mengakibatkan terjadinya Transubstansiasi iaitu, perubahan hakikat roti dan anggur menjadi Tubuh dan Darah Kristus, walaupun rupanya tetap roti dan anggur. Mekanisme fizik yang terjadi dalam Komuni kudus adalah kita memakan rupa roti dan anggur, namun yang hakikatnya sudah diubah menjadi Tubuh dan Darah Kristus.

Dalam perayaan Ekaristi, tidak ada proses memakan tubuh dengan memenggalnya hingga berdarah-darah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mempraktikkan kanibalisme. Dalam Ekaristi, kita memakan Tubuh dan Darah Kristus itu secara sakramental, yang ertinya memang kita sungguh memakan Tubuh dan Darah Kristus, namun dalam rupa roti dan anggur.

Dengan memahami pengertian ini, maka tidak benarlah tuduhan bahawa umat Katolik mempraktikkan kanibalisme pada saat menyambut Komuni kudus. Sebab definisi kanibalisme (menurut kamus Merriam) adalah ritual memakan daging manusia, oleh manusia yang lain, yang melibatkan perbuatan kejam dan tidak manusiawi.

Namun yang dimakan dalam perayaan Ekaristi adalah Tubuh dan Darah Kristus, tapi bukan dalam rupa tubuh dan darah-Nya melainkan dalam bentuk roti dan anggur. Selain itu, juga tidak ada tindakan yang kejam dalam perayaan Ekaristi. Yang ada adalah tindakan Roh Kudus, di mana dengan kuasa-Nya menghadirkan kembali korban Kristus yang satu dan sama itu, hanya saja dengan cara yang berbeza. Demikianlah yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik:

KGK 1367: Korban Kristus dan korban Ekaristi hanya satu korban “kerana bahan persembahan adalah satu dan sama; yang sama, yang dulu mengorbankan diri di salib, sekarang membawakan korban oleh Paderi, hanya cara berkorban yang berbeza.”

“Dalam korban ilahi ini, yang dilaksanakan di dalam Misa, Kristus yang sama itu hadir dan dikorbankan secara tidak berdarah… yang mengorbankan diri sendiri di kayu salib secara berdarah satu kali untuk selama-lamanya” (Konsili Trente: DS 1743).

Sesungguhnya, sejak awal lagi saat Kristus mengajarkan bahawa barang siapa ingin memperoleh hidup yang kekal, orang itu harus memakan Tubuh Kristus dan minum Darah-Nya banyak orang sudah mengalami kesulitan untuk menerima ajaran ini. Yesus bersabda, “… sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri mu. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal… (lih. Yoh 6:53, 54).

Injil Yohanes mencatat betapa perkataan Yesus ini sukar diterima oleh para pendengarnya saat itu, “Orangorang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, “Bagaimana Dia dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk dimakan...” (Yoh 6:52)Ramai pengikut Yesus meninggalkan Dia, setelah mendengarkan seluruh pengajaran bahawa Yesus adalah Sang Roti Hidup yang turun dari Syurga, dan yang tubuh-Nya harus dimakan oleh orangorang yang ingin memperoleh hidup yang kekal.”

Mungkin saja, mereka menolak Dia kerana ia bertentangan dengan ajaran kitab Taurat Musa, yang mengatakan bahawa di dalam darah ada nyawa, maka manusia dilarang meminum darah makhluk lain (lih. Im 17:14).Mereka sebenarnya tidak memahami bahawa ketentuan Taurat Musa itu diberikan Tuhan untuk mempersiapkan bangsa Israel kepada penggenapannya di dalam Kristus.

Sebab memang dengan pengorbanan- Nya di salib untuk menebus dosa-dosa kita, Kristus memberikan Darah-Nya bagi kita, agar dengan kita meminumnya kita memperoleh ‘nyawa’-Nya/ jiwa-Nya, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan ilahi dan kekal yang berasal dari Tuhan sendiri. -- Katolisitas

Total Comments:0

Name
Email
Comments