Mengenai kematian Bonda Maria

Mengenai kematian Bonda Maria

Feb 01, 2019

Soalan: Sebagai manusia biasa Maria Bonda Yesus tentu saja mengalami kematian. Bagaimana catatan Gereja soal kematian Bonda Maria? - Angelo

Jawaban: Dogma yang berkaitan dengan Maria, selalu bersumber pada hubungan Maria dengan Kristus sendiri.

Maria adalah bonda Yesus, yang terberkati, penuh rahmat, dan sekaligus 'pengikut' Yesus yang unggul. Kerana keistimewaan ini peristiwa apapun dalam hidup Yesus, selalu cuba ditemukan padanannya dengan Maria. Misalnya, jika kelahiran Yesus dirayakan (25 Disember), kelahiran Maria (8 September) pun diperingati. Peristiwa awal dikandungnya Yesus (25 Mac: Hari Raya Khabar Sukacita) sejajar dengan peristiwa dikandungnya Maria (8 Disember: Hari Raya Maria dikandung tanpa noda), dan seterusnya. Hal yang sama terjadi pada akhir hidup Maria. Yesus sendiri menjanjikan bahawa semua pengikut-Nya, akan tinggal bersama dengan Dia di rumah Bapa.

Di antara semua pengikut Yesus, Maria pastilah sangat istimewa. Tuhan memasukkan dia dalam rencana keselamatan, disiapkan dalam kandungan secara tanpa noda, mengandung Yesus dalam rahimnya, hingga berdiri di bawah salib-Nya. Berkat kedekatan dengan Puteranya ini, Maria menjadi yang pertama dan istimewa dalam kepenuhan janji Tuhan.

Itulah yang ditegaskan Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus dari Paus Pius XII, ketika menyatakan dogma Maria Diangkat ke Syurga (1 November 1950), iaitu: “bahawa Bonda Tuhan tak bernoda, Maria selalu perawan, sesudah menggenapi perjalanan hidupnya di dunia, diangkat badan dan jiwanya ke dalam kemuliaan syurgawi” (no. 44).

Soalan: Apakah Maria meninggal dulu sebelum diangkat ke syurga?

Jawaban: Ya. Sesuai dogma itu, Maria diangkat ke syurga sesudah kematiannya. Namun dokumen menekankan adanya keistimewaan pada Maria, iaitu pada proses dalam tubuhnya: Seturut hukum alami sesudah kematian tubuh menjadi rosak, dan seturut iman akan digabungkan kembali dengan jiwanya yang mulia pada akhir zaman, tetapi “Tuhan menghendaki bahawa Perawan Maria terberkati dikecualikan dari hukum umum ini. Berkat privilege yang unik, dia secara penuh mengatasi dosa oleh perkandungannya yang tak bernoda, dan sebagai akibatnya dia tidak tunduk kepada hukum jasad dalam pembusukan kubur, dan dia tidak perlu menunggu sampai akhir zaman untuk penebusan tubuhnya” (no. 4 dan 5).

Jadi sekali lagi, dogma tersebut tidak menyangkal kematiannya, melainkan menekankan keistimewaan pada tubuhnya, iaitu bahawa tubuhnya itu tanpa rosak, diangkat ke syurga dengan mulia, tanpa menunggu pada akhir zaman.

Bagaimana peristiwa kematian itu terjadi tidak banyak dilukiskan; Kitab Suci sendiri juga tidak. Namun dengan tidak disebut, itu justeru menjadi isyarat bahawa kematian Maria terjadi secara normal. Tidak banyak catatan lain, kecuali dari hasil perenungan beberapa tokoh saleh, pengkagum Maria, seperti yang banyak dihuraikan dalam dokumen di atas.

Memang ada juga gambaran menarik dari pelbagai karya Apokrif sekitar Pengangkatan Maria, namun karya itu juga muncul lebih kepada renungan kesalehan. Karya-karya itu memakai nama Yohanes Penginjil, dan Yosep dari Arimatea sebagai pencerita, dan melukiskan bagaimana sebelum kematian Maria, Tuhan secara ajaib telah mengumpulkan para Rasul yang tersebar di mana-mana untuk mendampingi Maria.

Dalam kisah itu tubuh suci Maria yang pernah mengandung Sang Penyelamat, diangkat pada hari ketiga seperti Kristus.

Di balik semua cerita itu selalu muncul penghormatan umat pada relasi batiniah Maria dengan Yesus dan dengan para Rasul yang merupakan wakil Gereja. Maria selalu tampil sebagai pendoa, pengasih, Bonda Tuhan dan Bonda Gereja. Keutamaan rohani inilah yang menjadi perenungan Gereja sepanjang zaman. — Father Gregorius Hertanto MSC, hidupkatolik

Total Comments:0

Name
Email
Comments