Mukjizat pada zaman moden ini

Mukjizat pada zaman moden ini

Mar 15, 2019

Soalan II: Tema tahun misionari ini ialah Dibaptis dan diutus berdasarkan sabda Tuhan Yesus Kristus, “Pergi ke seluruh dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan (Markus 16:15).

Dan kalau kita membaca Injil markus 16:15- 20, para murid Yesus telah luar biasa seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan banyak lagi. Bukankah perkara luar biasa itu adalah mukjizat daripada Tuhan?

Mengapa kita sebagai murid-murid Yesus tidak dapat melakukan ataupun tidak lagi kelihatan perkara-perkara luar biasa seperti terdahulu? — Thomas, Bagan Serai.

Jawaban: Ramai orang menganggap bahawa menginjil atau tugas kenabian sebagai seseorang yang dapat melihat masa hadapan atau melakukan perkara-perkara luar biasa.

Namun, Gereja Katolik percaya bahawa tidak ada lagi wahyu publik setelah kematian rasul Yohanes, yang menuliskan Kitab Wahyu. Tuhan telah mengungkapkan seluruh misteri keselamatan kepada umat manusia melalui Kristus dan seluruh tradisi secara lisan mahupun tertulis. Semua pengajaran yang ada hanya menjelaskan semua warisan iman ini kepada seluruh manusia.

Katekismus Gereja Katolik (KGK, 66) menerangkan: “Tata penyelamatan Kristian sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap, dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru, sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus” (DV 4). Walaupun wahyu itu sudah selesai, namun isinya sama sekali belum digali seluruhnya; masih merupakan tugas kepercayaan umat Kristian, supaya dalam peredaran zaman lama kelamaan dapat mengerti seluruh ertinya.“

KGK, 67: “Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan “wahyu peribadi”, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan Gereja. Namun wahyu peribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk “menyempurnakan” wahyu Kristus yang definitif atau untuk “melengkapinya”, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu.

Di bawah bimbingan Wewenang Mengajar Gereja, maka dalam kesedaran iman, umat beriman tahu membezakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat autentik dari Kristus atau para kudus kepada Gereja.

Oleh itu, kita sebagai umat beriman dapat meneruskan misi yang diamanahkan dalam Sakramen Pembaptisan dengan terus mewartakan kebenaran yang telah diberikan oleh Kristus melalui Gereja-Nya. Dan kita mengasihi Tuhan dengan melaksanakan seluruh perintah-Nya dengan segenap hati, fikiran dan kekuatan kita.

Sesungguhnya, kita melihat mukjizat Tuhan itu setiap hari. Mukjizat Kristus yang terbesar adalah kebangkitan-Nya sendiri dari kematian-Nya. Hal ini tidak dapat disangkal kerana terlalu ramai saksi mata-Nya, sehingga pada waktu para saksi mata masih hidup, tidak ada orang yang berani menuliskan sesuatu yang menentang kebenaran ini.

Kita melihat hal ini dari tulisan Rasul Paulus pada Gereja di Korintus (1 Kor 15:1-8). Bahawa pada zaman berikutnya terdapat tulisan-tulisan yang menentang mukjizat kebangkitan Yesus, tidak menjadi dasar untuk meragukan kebangkitan Yesus. Fakta ini malah semakin menguatkan kebenaran bahawa Yesus sungguh bangkit.

Keberadaan Gereja Katolik yang bertahan sepanjang 2000 tahun juga adalah antara mukjizat luar biasa. Tidak ada kelompok/ organisasi manusia yang dapat bertahan terus sampai 2000 tahun, yang memegang ajaran/ aturan yang sama, dan dengan sistem kepemimpinan yang sama. Walaupun dalam sejarahnya, Gereja dilanda banyak cabaran dari luar dan dalam, namun Gereja Katolik tetap teguh berdiri. Fakta ini menunjukkan bahawa Gereja ini bukan didirikan oleh manusia, melainkan oleh Tuhan sendiri.

Mukjizat yang lain-lainnya adalah mukjizat yang nyata terjadi di beberapa tempat ziarah, dan pada tempat asal para orang kudus misalnya Lourdes dan kesaksian ramai orang kudus yang sudah meninggal dan tubuhnya tetapi jenazah mereka tetap utuh/incorrupt (seperti St. Catherine Laboure, St. Vincent de Paul, St. Bernadette Soubirous, St. Therese of Liseux, Padre Pio, dan ramai lagi). Itu juga menunjukkan tanda tersendiri bahawa Tuhan mahu menunjukkan mukjizat-Nya pada orang-orang pilihan-Nya, yang melampaui hukum kudrat manusia.

Mukjizat kesembuhan, yang diharapkan manusia, bagaimanapun sifatnya sementara, sebab pada suatu saat orang yang disembuhkan juga pasti meninggal dunia. Jika Tuhan memberikan mukjizat kepadaNya, harapannya adalah agar orang itu percaya seterusnya dan memperoleh kehidupan kekal. “Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya” (Yoh 20: 29). — Katolisitas

Total Comments:0

Name
Email
Comments