Pentingnya Kitab Suci dalam hidup Kristian

Pentingnya Kitab Suci dalam hidup Kristian

Sep 14, 2018

Adakah Kitab Suci itu benar?
“kerana ditulis dengan ilham Roh Kudus .... mempunyai Tuhan sebagai pengarangnya .... Kitab Suci secara teguh dan setia dan tanpa keliru mengajarkan kebenaran” (Konsili Vatikan Kedua, DV 11). [103- 107]

ALKITAB tidak jatuh dari langit dalam bentuknya yang muktamad, juga Tuhan tidak mengimlakkannya kepada jurutulis manusia yang menyalinnya secara mekanikal.

Sebaliknya “dalam mengarang kitab-kitab suci itu Tuhan memilih orang-orang, yang digunakan-Nya sementara mereka memakai kecekapan dan kemampuan mereka sendiri, supaya — sementara Dia berkarya dalam dan melalui mereka, — semua itu dan hanya itu yang dikehendaki-Nya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh- sungguh” (Konsili Vatikan Kedua, DV 11).

Satu faktor di dalam mengiktiraf teks tertentu sebagai Kitab Suci ialah penerimaan umum mereka di Gereja. Dalam komuniti Kristian harus terdapat kata sepakat, “Ya, melalui teks ini Tuhan sendiri bercakap kepada kita — ini diilhamkan oleh Roh Kudus!” Yang demikian kebanyakan tulisan-tulisan asal Kristian yang benar-benar diilhamkan oleh Roh Kudus telah ditentukan sejak abad keempat dipanggil KANUN Kitab Suci.

Soalan: Bagaimana Kitab Suci boleh menjadi “kebenaran”?

ALKITAB tidak bertujuan untuk menyampaikan maklumat sejarah atau penemuan saintifik yang tepat kepada kita. Tambahan pula, para penulis masih kanak-kanak pada masa mereka. Mereka berkongsi idea budaya dunia di sekeliling mereka dan sering juga telah dipengaruhi oleh kesilapan. Walau bagaimanapun, semua yang seharusnya diketahui oleh manusia tentang Tuhan dan cara penyelamatan- Nya dapat ditemui dengan kepastian tanpa salah di dalam Kitab Suci. [106-107, 109]

Soalan: Apakah kepentingan yang terdapat dalam Perjanjian Lama bagi umat Kristian?

Dalam PERJANJIAN LAMA Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai Pencipta dan pemelihara dunia dan sebagai pemimpin dan pengajar manusia. Kitabkitab Perjanjian Lama adalah juga Firman Tuhan dan Kitab Suci. Tanpa Perjanjian Lama, kita tidak dapat memahami Yesus. [121-123,128- 130,140]

Dalam PERJANJIAN LAMA sejarah pembelajaran iman bermula, yang menjadi muktamad di dalam PERJANJIAN BARU dan sampai kepada destinasi dengan akhir dunia dan kedatangan Kristus yang kedua kali.

Perjanjian Lama adalah jauh lebih atau bukan sekadar pendahulu Perjanjian Baru semata-mata. Perintah-perintah dan nubuatan bagi orang-orang Perjanjian Lama dan janji-janji yang terkandung di dalamnya untuk semua manusia tidak pernah dibatalkan.

Dalam kitab Perjanjian Lama, kita menemukan khazanah doa dan kebijaksanaan yang tidak ada galang ganti; khususnya, Mazmur adalah sebahagian daripada doa harian Gereja.

Soalan: Apakah kepentingan Perjanjian Baru bagi umat Kristian?

Di dalam PERJANJIAN BARU WAHYU Tuhan disempurnakan.

Empat Injil menurut Matius, Markus, Lukas dan Yohanes adalah yang terpenting dalam Kitab Suci dan khazanah Gereja yang paling berharga. Dalam mereka Putera Tuhan menunjukkan diri-Nya seadanya dan berjumpa dengan kita.

Dalam Kisah Para Rasul yang kita pelajari tentang permulaan Gereja dan karya Roh Kudus. Dalam surat yang ditulis oleh para rasul, semua aspek kehidupan manusia ditetapkan dalam terang Kristus. Di dalam Kitab Wahyu, kita menjangkakan akhir zaman. [124- 127, 128-130, 140]

Yesus adalah segala-galanya yang Tuhan ingin memberitahukan kepada kita. Seluruh Perjanjian Lama mempersiapkan Inkarnasi Putera Tuhan. Semua janji Tuhan menerima kepenuhan dirinya di dalam Yesus. Untuk menjadi Kristian bermakna untuk menyatukan diri dengan lebih mendalam dengan kehidupan Kristus.

Untuk melakukan itu, seseorang mesti membaca dan hidup Injil. Madeleine Delbrel berkata, “Melalui firman-Nya Tuhan memberitahu kita siapakah Dia dan apa yang Dia mahu, Dia menyatakannya secara muktamad dan mengatakannya setiap hari.

Apabila kitab Injil berada di tangan kita, kita harus merenungkan bahawa di dalamnya berdiam Firman yang mahu menjadi daging dalam diri kita, berhasrat untuk merangkum kita, supaya kita boleh memulakan kehidupan baru di tempat yang baru, pada masa yang baru dalam suasana manusia yang baru.” — Katekismus Belia Katolik (Youcat)

Total Comments:0

Name
Email
Comments