Apakah mempunyai rasa takut itu DOSA?

Mengatakan rasa takut adalah dosa secara langsung tidaklah tepat kerana sebagai orang Kristian, rasa takut dapat ditelusuri dari pemahaman iman kita.

Apr 16, 2021

Soalan: Saya ingin bertanya, apakah mempunyai rasa takut itu dosa? Kerana bedasarkan Injil Yohanes (1 Yoh. 4:17-18) “Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.” — Corrine

Jawaban: Mengatakan rasa takut adalah dosa secara langsung tidaklah tepat kerana sebagai orang Kristian, rasa takut dapat ditelusuri dari pemahaman iman kita.

Pertama, kita dapat menemui pemahaman tersebut dalam Kitab Suci. Beberapa Kitab dalam Perjanjian Lama, mulai Kitab Kejadian menggambarkan relasi rasa takut dengan Tuhan. Paling tidak, kisah jatuhnya manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa memberikan pemahaman makna akan rasa takut. Di sana, rasa takut yang terjadi pada Adam dan Hawa bukan penyebab dosa, tetapi rasa takut itu adalah akibat daripada dosa. Maka, Kitab Kejadian menggambarkan bahawa mereka takut dan bersembunyi dari Tuhan  kerana mereka telanjang (bdk. Kej 3:10).

Dalam kitab lain, rasa takut bukan kerana akibat dosa sebaliknya bentuk ketundukan manusia kepada Tuhan . Gambaran ini terlihat dalam Kitab-kitab Kebijaksanaan. Sebagai contoh, Kitab Mazmur mengatakan bahawa “Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan” (Mzm. 111:10). Demikian pula dalam Kitab Amsal yang juga  mengungkapkan rasa takut dihubungkan dengan Tuhan dengan menyerukan: “Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan” (Ams. 1:7). Oleh sebab itu, rasa takut tidak langsung dapat disebut sebagai dosa.

Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru, terutama Injil, rasa takut juga tidak berbeza dengan apa yang dimengerti oleh Perjanjian Lama walaupun Perjanjian Baru menghubungkannya dengan Kristus, bahkan Injil pun mencatat Tuhan Yesus ketakutan ketika harus menghadapi ajal-Nya (Luk.22:44).

Sebagai contoh, para murid Yesus menjadi takut ketika ada ombak besar di perahu yang ditumpangi oleh mereka dan Tuhan Yesus. Mereka pun takut ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan para murid juga mengalami ketakutan ketika Tuhan menampakkan diri. Maka, rasa takut tidak sesuai disebut sebagai dosa.

Lalu, “Apa sebenarnya itu rasa takut?” Dalam petikan yang dipetik Surat Yohanes yang dipertanyakan itu menyebut kata “takut”, dapat jadi berhubungan dengan dosa, tetapi rasa takut tidak selalu adalah dosa kerana rasa takut boleh bererti macam-macam sebagaimana diungkapkan pula dalam Kitab Suci sebagai bentuk ketundukan pada Tuhan.

Namun, rasa takut pun boleh menjadi dosa ketika seorang dipenuhi dengan gejolak yang tak  boleh tenang dalam batinnya seperti Santo Tomas Akuinas katakan bahawa “takut adalah dosa ketika rasa takutnya berlebihan” (ST II-II, q. 125, a. 3).

Ertinya, rasa takut dalam hati seorang boleh menjadi dosa jikalau seorang mengalami ketakutan yang terus menerus dan membiarkan rasa takut itu menguasai dirinya, apalagi menolak pertolongan Tuhan . Sebagai contoh, jika ada orang sedang punya masalah dengan pekerjaannya dan dia ketakutan terus menerus dan tidak peduli pada sesama dan Tuhan dalam menyelesaikan masalahnya. Orang ini berdosa.

Selain itu, ada pemahaman penting pula berkaitan dengan dosa dan rasa takut, yang juga terungkap dalam petikan Surat Yohanes tersebut, iaitu pertobatan. Ini bermaksud, jika seorang yang berdosa tetapi dia takut pada Tuhan  maka pertobatannya itu belum sempurna kerana penyesalan yang dilakukan bukan buah dari kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, pertobatan sejati selalu adalah ungkapan batin manusia yang mengasihi Tuhan  dan bersedia untuk menerima pengakuan dosa dengan sukacita.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa rasa takut tidak selalu adalah dosa. Ia boleh menjadi dosa ketika rasa takut tersebut selalu membayangi dan menguasai diri manusia sehingga orang tersebut terbelenggu dengan rasa takutnya. — Fr Yohanes Benny Suwito hidupkatolik.com

Total Comments:0

Name
Email
Comments