Bagaimana bertengkar secara adil?

Pada awal perkahwinan, memang semuanya indah. Ada pasangan suami isteri yang saya kenali, telah 10 tahun berkahwin mula berasa bosan serta hidup dalam kemarahan disebabkan sering bertengkar.

May 31, 2024

Kemarahan, konflik dan pertengkaran harus dikendalikan dengan hati-hati.


Pada awal perkahwinan, memang semuanya indah. Ada pasangan suami isteri yang saya kenali, telah 10 tahun berkahwin mula berasa bosan serta hidup dalam kemarahan disebabkan sering bertengkar.

Mereka sering bertengkar bukan hanya hal yang penting tetapi juga hal-hal remeh yang tidak masuk akal.

Misalnya soal makan dan minum atau soal selera lainnya. Si isteri bertanya kepada saya, adakah pertengkaran ini sihat? Tidakkah nanti ia merosakkan relasi kami sebagai suami isteri?

Kemarahan, konflik dan pertengkaran adalah dinamika dalam sebuah relasi. Begitu juga dalam perkahwinan.

Pertengkaran merupakan pengalaman yang tidak dapat dihindari. Diperlukan sikap yang bijak menghadapi pertengkaran. Ertinya, bersikap secara tepat dan memberikan reaksi secara benar terhadap pertengkaran yang muncul.

Berikut ini beberapa hal yang dapat diperhatikan agar dapat bertengkar secara fair atau adil.

Pertama, menumbuhkan sebuah bentuk relasi yang sihat. Jika dua orang hidup bersama, sudah pasti bahawa mereka dapat bertengkar mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang serius.

Giliran siapa yang menyiram tanaman, bila waktu untuk mencuci pakaian, siapa yang bertugas membersihkan meja makan adalah pelbagai kenyataan kecil dan remeh tetapi boleh memicu pertengkaran.

Manakala hal-hal serius yang dapat menyebabkan kemarahan seperti pemulihan relasi yang kurang harmoni kerana konflik hebat yang sudah terjadi atau sikap suami-isteri yang suka mengkritik dan cenderung merendahkan pasangan.

Cara pasangan bersikap menangani dan mengatasi kemarahan itulah yang membedakan antara hubungan suami-isteri yang sihat dari hubungan yang berisiko.

Dalam sebuah relasi suami-isteri yang sihat, mereka bertengkar dalam atmosfera dialog dan jelas tentang apa yang mereka sedang tengkari.

Kedua, berusaha menemukan solusi bersama. Jika satu-satunya keinginan anda dalam dialog ialah meyakinkan pa-sangan bahawa anda benar, maka sudah pasti bertengkar secara adil adalah gagal.

Konflik hanya dapat diselesaikan, jika anda sungguh-sungguh tertarik untuk memahami apa yang difikirkan, diperlukan, diinginkan dan dirasakan pasangan.

Ini bukan pertanyaan mengenai siapa yang benar. Melainkan bagaimana menemukan solusi bersama.

Ketiga, belajar mendengarkan pasangan. Untuk mengetahui apa yang difikirkan dan diinginkan orang lain anda harus mendengarkan pasangan.

Kita sering sekali suka membaca atau meneka fikiran orang lain. Padahal, satu-satunya cara untuk dapat memahami apa yang difikirkan orang lain ialah mendengarkan dia. Mendengar adalah keterampilan yang boleh kita pelajari.

Keempat, berusaha mengakhiri pertengkaran dengan mengambil jarak. Jika pa-sangan suami-isteri sedang bertengkar, mereka tidak perlu berteriak atau meledak-ledak dengan kemarahan.

Dalam konflik, sangat penting bagi pa-sangan suami-isteri berusaha mengawal diri.
Ketika seseorang sedang marah, dia tidak akan dapat berfikiran jernih lagi.

Menyampaikan sesuatu dengan kemarahan atau melalui kata-kata kasar akan menyakitkan dan melukai pasangan anda. Semakin anda meledak-ledak dengan kemarahan, semakin intens pertengkaran berlangsung.

Pertengkaran tidak akan berhenti jika tidak ada yang mengambil jarak. Dalam pertengkaran selalu memerlukan dua orang.

Tetapi hanya satu di antaranya yang dapat menghentikan pertengkaran. Anda boleh menjadi orang itu.

Jika ada dorongan untuk marah, maka segeralah mengambil jarak misalnya dengan menyingkir sejenak dari apa yang membuat anda marah.

Di kemudian waktu, semasa situasi sudah reda dan memungkinkan, dialog dengan pasangan boleh dilakukan untuk penjelasan.

Kelima, meminta bantuan pihak ketiga. Jika pasangan suami-isteri gagal mengakhiri konflik, maka bantuan pihak ketiga sangat diperlukan.

Pihak ketiga tersebut adalah orang yang memang anda percayai, mungkin anggota keluarga, sahabat, teman pejabat atau profesional. Kemarahan, konflik dan pertengkaran harus dikendalikan dengan hati-hati agar dapat mengambil sikap yang tepat dalam mengatasinya.

Oleh sebab itu, pasangan suami-isteri perlu bertengkar secara fair. Ertinya, mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap setiap kemarahan dan konflik yang muncul dalam perkahwinan. — Fr Ignas Tari, MSF, hidupkatolik

Total Comments:0

Name
Email
Comments