Hidupi kasih agar dunia tahu kita murid Kristus

Aku memberikan perintah baru kepada kamu, iaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi.

May 13, 2022


HARI MINGGU PASKAH KE-5 (C)

KISAH PARA RASUL 14:21B-27;
WAHYU. 21:1-5A;
INJIL YOHANES 13:31-33A.34-35

“Aku memberikan perintah baru kepada kamu, iaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu, bahawa kamu adalah murid-murid-Ku, iaitu jikalau kami saling mengasihi.”

Dalam Yoh 3:16, “Kerana begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Memang wajar Yesus memberi perintah supaya saling mengasihi sebab Dia sendiri adalah karunia dan wajah kasih Tuhan. Seluruh hidup Yesus adalah keutuhan kasih Tuhan kerana Tuhan itu sendiri adalah kasih(1 Yoh 4:7-21).

“Tidak seorangpun pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan hidup bersatu dengan kita, dan kasih-Nya disempurnakan dalam diri kita.” Oleh kerana itu percaya kepada Yesus bererti bersatu dalam kasih Tuhan dan hidup menurut kasih Tuhan.

Maka setiap kita merupakan wajah kasih Tuhan yang perlu kita tunjukkan kepada sesama kita. Ini akan mewujudkan komuniti yang disemangati kasih Tuhan.

Kasih baharu yang diperintahkan dan dilakukan Yesus itu mengandung risiko.

Kasih sebagai perintah baru yang diberikan Yesus itu tidak akan menolak sesiapa, tidak membezakan sesama menurut suku, bangsa, agama, kedudukan, melainkan mendekati setiap orang sebagai sesama, yang adalah semartabat seperti dirinya sendiri di hadapan Tuhan.

Ada pepatah yang berbunyi: “Cinta adalah buta”. Namun jangan sampai disalah tafsirkan. Mata hati kasih kita harus dapat dan mahu melihat keadaan orang lain seperti adanya. Kasih baharu, yang diperintahkan Yesus harus rela dan bersedia mengampuni kesalahan sesama.

Yesus telah memberi teladan bagi kita. Murid-murid-Nya telah menyangkal Diri-Nya, tatkala Dia dituduh palsu, dianiaya dan dihukum mati.

Tetapi Yesus bukan menyalahkan, menolak dan menghukum mereka. Justeru sebaliknya! Ternyata segala kekurangan dan kesalahan mereka bukanlah alasan bagi Yesus untuk tidak tetap mengasihi mereka.

Dewasa ini penjara-penjara di negara kita makin penuh sesak; jumlah hospital juga meskipun kelihatan banyak tetapi masih amat kurang.

Dan dewasa ini banyak keluarga yang mengalami aneka macam keadaan atau pengalaman yang menyedihkan. Mereka itu kini merupakan sasaran perhatian Gereja. Oleh itu, beberapa tahun lalu, Sri Paus Fransiskus telah memberikan seruan apostoliknya: “Evangelii Gaudium” (“Sukacita Injil”, 24 November 2013) dan “Amoris Laetitia" (“Kegembiraan Cinta”, 19 Mac 2016).

Sekarang ini berita yang setiap hari kita baca atau dengar melalui media komunikasi mengenai penyelewengan, ledakan bom bunuh diri, peperangan, keinginan atau cita-cita untuk memperoleh kedudukan atau jabatan ke pimpinan yang penting, tinggi dan menguntungkan.

Dan juga tidak lupa, berita-berita seperti keganasan rumah tangga, dadah ... seakan-akan tidak akan berhenti. Pada dasarnya segala perbuatan negatif dalam masyarakat itu bersumber pada sikap yang mencintai diri sendiri, yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, yang disebut egoisme.

Menghadapi situasi semacam itu Yesus, baik dahulu mahupun sekarang, berkata: “Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu!”

Inilah perintah baharu yang diberikan kepada kita! Kasih sebagai perintah baru yang dimaksudkan Yesus adalah kasih sejati, yang tidak mencari diri sendiri. Bukan kasih yang hanya mahu membahagiakan diri sendiri. Kasih yang baharu ini memberikan diri untuk keperluan dan kebahagiaan orang lain.

Kasih ini bersedia berkorban tanpa batas, seperti dibuktikan oleh Yesus sendiri, meskipun mengundang risiko terhadap diri-Nya, sehingga Dia tidak diterima oleh ramai orang, khususnya di kalangan orang yang yakin dan bijak pandai dalam agama: kaum Farisi dan ahli Kitab.

Gereja tidak dapat membuat hukum atau peraturan untuk mentadbir sesebuah negara. Dan Pemerintahan negara tidak membuat undang-undang atau peraturan bagi rakyat berdasarkan kasih.

Namun Gereja terpanggil untuk sesuai dengan tugas dan kedudukannya, juga melalui warganegaranya untuk meneruskan perintah baru Kristus tentang kasih kepada sesama.

Apabila umat Kristian khususnya di dalam keluarga dan komuniti mereka, mahu menghayati perintah baru Yesus tentang kasih, maka mereka itu menghadirkan sukacita Injil dan mengalami kegembiraan cinta Tuhan. — santapan rohani/imanKatolik.com

Total Comments:0

Name
Email
Comments