Kenali jerat yang menghalang kita bertumbuh dalam iman

Latar belakang ceritera Injil Markus menceritakan keyakinan orang-orang Yahudi kekayaan atau harta adalah tanda berkat Tuhan.

Oct 09, 2021

HARI MINGGU BIASA
KE-28 TAHUN B
Kebijaksanaan 7:7-11
Ibrani 4:12-13
injil Markus 10:17-30

Latar belakang ceritera Injil Markus menceritakan keyakinan orang-orang Yahudi kekayaan atau harta adalah tanda berkat Tuhan.

Orang kaya adalah orang yang diberkati, tetapi orang miskin bukan orang yang menggembirakan hati Tuhan.

Maka apa yang diucapkan Yesus, yang tidak sedap didengar, bahkan terasa sangat kasar, menimbulkan kehairanan dan kekecewaan ramai orang. Mungkin begitu juga menghairankan bagi kita!

Bila masalah itu mahu diterangkan secara pendek dan kena (“to the point”), maka dapat dikatakan sebagai berikut: Kekayaan atau harta material dilihat sebagai puncak kekuatan dan kebanggaan, yang harus dicapai manusia — memang demikianlah pandangan dan sikap orang duniawi!

Seolah-olah orang hanya ingin hidup di dunia ini sahaja, maka sikapnya materialistik. Tetapi Yesus datang dari syurga yang kekal, Dia datang ke dunia untuk mengingatkan manusia akan tujuan hidupnya yang bukan hanya sementara melainkan yang kekal.

Apabila seseorang itu hanya ingin memiliki matlamat untuk mengaut kekayaan sebanyak mungkin untuk kepentingan dirinya sendiri, maka menurut Yesus, matlamat itu adalah sia-sia. Dan matlamat sia-sia itu tidak dapat dipakai untuk membuka pintu hidup kekal. Keterangan “to the point” itu masih kurang jelas, seperti juga dialami si pemuda, yang ingin memperoleh hidup yang kekal.

Pemuda itu secara jujur mengakui telah melaksanakan segala perintah Tuhan: aku tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang, dan secara positif aku menghormati ayah dan ibuku. Yesus sungguh menghargai kesaksian pemuda itu.

Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya, dan berkata kepadanya: “Hanya satu kekuranganmu: Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di syurga.”

Mendengar itu, bukan sahaja si pemuda itu, tetapi juga muridmurid Yesus, terkejut dan kecewa mendengar ucapan Yesus.

Pesan yang ingin disampaikan kepada kita dalam Injil Markus hari ini, iaitu di dalam kata-kata si pemuda mahupun dalam ucapan jawaban-jawaban Yesus, harus kita fahami dengan baik: jangan di salah tafsirkan. Tafsiran kita jangan berlebih-lebihan, namun jangan pula dikurangi atau diperlemah erti yang sesungguhnya.

Yesus mahu menyedarkan kita, bahawa kekayaan atau harta yang disediakan dan diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia adalah baik dan perlu.

Namun bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk diterima secara adil bagi sesama juga.

Yesus mahu menegaskan, bahawa harta atau kekayaan mempunyai kekuatan dalam menghalang orang menjadi murid Yesus sejati. Yesus menggunakan hal kekayaan untuk menunjukkan, bahawa harta milik, sukses, kemakmuran merupakan jerat atau hambatan hidup yang berbahaya.

Kerana itu kesediaan melepaskan diri seutuhnya dari ikatan milik peribadi memang dituntut dari setiap murid Yesus yang sejati.

Sebab kekayaan dapat memusatkan hati kita hanya kepada dunia ini saja. Dan bila kita dipanggil Tuhan, dapatkah kekayaan itu kita bawa serta? Bila hanya berfikir secara duniawi, kita hanya diajak memperhitungkan segala-galanya menurut ukuran harga (price) bukan menurut ukuran nilai (value).

Yesus mahu mengubah seluruh pandangan murid-murid-Nya dan orang-orang Yahudi sezaman-Nya. Tetapi pandangan dan ajaran Yesus itu tidak difahami oleh mereka. Yesus berkata: “Alangkah sukarnya orang yang berwang (kaya) masuk ke dalam Kerajaan Tuhan” (Mrk 10:23).

Dan reaksi murid-murid Yesus dalam Injil tertulis: “Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, — Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? (ay.26).

Sekarang ini, kita juga bertanya akan pertanyaan itu! Yesus mengingatkan kita, bahawa keselamatan adalah sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Rahmat adalah pemberian Tuhan!

Dan hanya tangan-tangan kita yang murni, yang tidak menggenggam kepentingan diri kita sendiri saja, akan dapat kita tujukan kepada Tuhan untuk menerima anugerah rahmat keselamatanNya.

Keberhasilan untuk diselamatkan adalah di luar kesanggupan dan kemampuan kita sendiri, dan tergantung dari kebaikan dan kasih Tuhan. Ialah yang akan memberikannya sebagai anugerah: “Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan” (ay,27).

Injil Markus hari ini mengajak kita semua sebagai murid Kristus, baik secara perorangan mahupun sebagai kelompok atau Gereja, menghindari pertentangan (kontradiksi) di dalam hidup kita, yakni perbezaan antara kedudukan kita sebagai murid Yesus dan penghayatan hidup kita yang materialistik dan sangat duniawi. — Msgr F.X. Hadisumarta O.Carm

Total Comments:0

Name
Email
Comments