Kerohanian, tempat di mana semua denominasi dapat berdoa bersama

Apakah kerohanian adalah salah satu disiplin akademik dalam sekolah teologi dan seminari kita? Ia sebenarnya telah lama wujud, tetapi di bawah nama yang berbeza.

May 13, 2022


Di manakah tempat, di mana semua umat beriman boleh bersatu di sebalik perpecahan yang dicipta oleh sejarah, dogma, denominasi, dan agama? Di manakah tempat semua orang yang ikhlas dapat mencari persamaan dan berdoa bersama?
Tempat itu ada melalui aktiviti kerohanian ekumenikal dan antara agama. Sekolah teologi dan seminari kita perlu mewujudkan tempat ini dalam visi dan struktur akademik mereka.

Apakah kerohanian adalah salah satu disiplin akademik dalam sekolah teologi dan seminari kita? Ia sebenarnya telah lama wujud, tetapi di bawah nama yang berbeza.

Di dalam lingkungan Roman Katolik dahulu ia dikenali sebagai teologi moral, liturgi, teologi pertapaan, dan sebagai sastera mistik dan devosi. Bagi Protestan dan Evangelikal (di mana baru-baru ini, kesusasteraan mistik dan kebaktian tidak dipercayai) mereka juga mempunyai kursus tentang pemuridan, penyembahan, dan etika Kristian.

Jadi apa itu kerohanian sebagai bidang pengajian? Mungkin penerangan ini ringkas, tetapi izinkan saya mencadangkan satu analogi sebagai cara memahami bagaimana kerohanian berkaitan dengan teologi dan dogma. Kerohanian berkaitan dengan teologi dan dogma seperti buku peraturan sesebuah sukan.

Sebagai contoh, buku peraturan untuk sukan besbol, yang pada mulanya dikodkan dan kemudian dipinda secara berkala. sebagai penambah baikan.

Untuk bermain sukan ini, pemain harus mematuhi peraturan tersebut. Permainan yang melanggar peraturan itu boleh menyebabkan pemain dikeluarkan.

Walau bagaimanapun, walaupun peraturan ini secara kritis menentukan bagaimana sukan itu harus berjalan, ia bukanlah permainan itu sendiri. Peraturan hanya menentukan cara ia dimainkan dan memastikan sukan ini dimainkan secara adil.

Pada dasarnya, itulah peranan kritikal teologi dan dogma. Ia adalah buku peraturan bagaimana kita perlu membezakan iman dan amalan agama semasa kita menjalani pemuridan kita, yang membantu kita mengenal identiti kita sebagai umat Kristian. Teologi dan dogma membuat peraturan, namun kerohanian adalah peraturan sebenar. Demikian juga dalam praktik sebenar kita semasa menghidupkan iman dan kerasulan kita.

Oleh itu, kerohanian adalah mengenai moral dan etika, ibadah, teologi pertapaan, teologi mistik, teologi kebaktian, dan segala-galanya yang kita lakukan dalam menjalani pemuridan kita. Teologi membuat peraturan, manakala kerohanian cuba menanamkan motivasi, api, harapan, dan bimbingan praktikal untuk kita hidupi sebagai murid Kristus.

Saya mohon diizinkan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang kerohanian sebagai disiplin akademik yang mengesahkan bahawa kerohanian adalah tempat di mana orang beriman dapat berkumpul dalam hati yang sama di sebalik denominasi yang telah lama dicipta oleh sejarah, dogma, eklesiologi, dan tanggapan iman yang berbeza.

Kerohanian adalah tempat di mana kita boleh bertemu dalam persekutuan iman yang membawa kita (biarpun sebentar) melangkau sejarah kita yang berbeza, melupakan denominasi kita yang berbeza, agama kita yang berbeza, dan tanggapan iman kita yang berbeza.

Saya tahu ini benar kerana saya telah melihat dan mengalaminya secara nyata. Sekolah Teologi Oblate, tempat saya mengajar, mempunyai Institut Kerohanian Kontemporari di mana saya melihat Katolik Romawi, Protestan, dan Evangelis dapat berada di ruang atau kelas yang sama demi mencari ilmu, meneliti dan mencari jawaban serta berdoa bersama tanpa melihat perbezaan denominasi.

Setiap orang, tanpa mengira denominasi, sedang mencari perkara yang sama: Apakah yang dimaksudkan dengan menjadi murid Yesus hari ini?

Bagaimana seseorang itu benar-benar berdoa? Bagaimana kita mengekalkan iman dalam dunia sekular yang begitu mudah menelan kita sepenuhnya?

Bagaimana kita boleh mewariskan iman kita kepada anak-anak kita sendiri? Bagaimana kita boleh menjadi nabi dan penyembuh dalam dunia kita yang berpecah-belah? Apakah tindak balas berasaskan iman terhadap ketidakadilan?

Bagaimana seseorang yang telah tua dapat mati dengan baik? Apakah pandangan dan rahmat yang boleh kita perolehi daripada ilmu pengetahuan dalam mistik dan hagiografi Kristian untuk membantu membimbing kehidupan kita?
Setiap orang mempunyai soalan yang sama, dan semua orang mencari jawabannya di tempat yang sama.

Denominationalisme akan dilupakan apabila kerohanian mengambil alih.

Lebih-lebih lagi, ini bukan sahaja berkaitan dengan kebersamaan di tengah-tengah perbezaan denominasi penganut Kristian; perkara yang sama berlaku apabila kita berpisah dengan agama dunia yang lain.

Soalan-soalan yang kita hadapi sebagai orang Kristian adalah soalan yang sama yang dihadapi oleh Hindu, Buddha, Islam, Tao dan penganut kepercayaan lain, dan mereka mencari bantuan daripada kita dan pada masa yang sama, mencari jawabannya di dalam lingkungan agama mereka sendiri.

Dalam kerohanian, orang Kristian dapat belajar daripada ahli tasawuf Islam Sufi, seperti penganut Islam dapat mendalami Mariologi dan mistik Kristian. Penganut Buddha, Hindu dan Tao dapat meneladani Latihan Rohani St. Ignatius, malah orang Kristian dapat belajar daripada pelbagai kaedah meditasi Buddha dan Hindu.

Yesus meyakinkan kita bahawa di rumah Tuhan terdapat banyak bilik. Kerohanian adalah salah satu daripada bilik tersebut.

Kerohanian ialah ruang di mana semua orang yang terperangkap dalam keperluan bersama, pencarian bersama, dan harapan bersama, boleh berada di dalam ruang yang sama untuk seketika di tengah-tengah perbezaan denominasi dan agama dan bekerja sama.

Jangan salah faham, ini tidak menghilangkan perbezaan kita; tetapi ia memberi kita tempat di mana kita boleh berada dalam komuniti kehidupan dan kepercayaan orang lain, melangkaui atau tanpa memandang perbezaan. — Hakcipta Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron Rolheiser

Total Comments:0

Name
Email
Comments