Malaysia lancar serentak sinod fasa keuskupan

Di dalam Visi Sidang Gereja ini, marilah kita maju bersama sebagai Gereja yakni umat Tuhan, sentiasa melibatkan diri dalam dialog kehidupan, iman, budaya dan dengan yang lemah kerohaniannya.

Oct 16, 2021

KAMI, Para Uskup Malaysia-SingapuraBrunei, amat berbesar hati untuk melancarkan PERSIDANGAN (Sinod) PARA USKUP YANG KE-16, di setiap Diosis pada bulan Oktober 2023, yang bertemakan: PERSEKUTUAN, KEIKUTSERTAAN DAN MISI (Tugas).

Sepertimana yang telah dinyatakan dalam Dokumen persiapan bahawa: “Tujuan utama persidangan dan perundingan ini bukanlah untuk menghasilkan dokumendokumen tetapi untuk menanam aspirasi, melakarkan nubuat dan wawasan (visi), mendorong sebuah harapan untuk berkembang, mengilhamkan kepercayaan, membalut luka-luka, bersama-sama memperbaiki hubungan, membangkitkan harapan yang mula bersinar, saling mempelajari dari satu sama yang lain dan mewujudkan sumber yang arif yang akan menerangi minda, menghangatkan hati serta memperkuatkan tenaga kerja kita”.

Di dalam Visi Sidang Gereja ini, marilah kita maju bersama sebagai Gereja yakni umat Tuhan, sentiasa melibatkan diri dalam dialog kehidupan, iman, budaya dan dengan yang lemah kerohaniannya.

Kita berjalan bersama sebagai pengikutpengikut Gereja yang terdiri daripada para Paderi, para Religius, dan umat awam yang telah di Baptis dan di Utus dalam Misi yang satu oleh Yesus Kristus.

Dan kita juga berjalan bersama sebagai Gereja yang berwibawa Kerasulan, yakninya pewaris para Rasul pada masa kini iaitu para Uskup yang dalam kesatuan dengan Bapa Suci Fransiskus.

Mereka mempraktikkan keutamaan KESATUAN dalam KEPELBAGAIAN dan KESINAMBUNGAN dengan mengutamakan KASIH dan KEBENARAN. Wawasan (Visi) Sidang Gereja ini, menyeru:

a) satu perjalanan pertobatan peribadi; dan

b)ketaatan kepada bimbingan Roh Kudus melalui Gereja.

Kita melakukan semua ini dengan penuh kesetiaan melalui proses yang bermula pada ‘hari ini’ dalam Gereja tempatan kita, lalu menuju kepada ke Persidangan(Sinod) para Uskup pada tahun 2023.

Semoga Santo Yusuf, penjaga Gereja sejagat bersama dengan Bonda Maria sebagai Ibu Gereja kita campurtangan dalam Gereja tempatan di Malaysia, Singapura dan Brunei.

Anda boleh membaca dokumen yang asli di Website: https://cbcmsb.org/synod-of-bishops-2023/ Rt. Rev. Sebastian Francis, D.D. Presiden Persidangan Para Uskup Katolik Di Malaysia, Singapura dan Brunei (CBCMSB)

Total Comments:0

Name
Email
Comments