Menaruh belas kasihan kepada sesama

Hari ini, sempena Hari Orang Sakit Sedunia, mari kita melihat penyakit kusta yang amat mengerikan dan menakutkan bagi umat.

Feb 11, 2024

HARI MINGGU BIASA ENAM (TAHUN B)
IMAMAT 13:1-2.45-46
1 KORINTUS 10:31-11:1
INJIL MARKUS 1: 40-45


Hari ini, sempena Hari Orang Sakit Sedunia, mari kita melihat penyakit kusta yang amat mengerikan dan menakutkan bagi umat.

Dalam Kitab Imamat, Musa memberi keterangan dan perintah Tuhan tentang menghadapi pesakit kusta dalam Bab 13 dan 14! Sebab Musa percaya, hanya Tuhan yang dapat mengalahkan kusta.

Pada zaman Yesus, orang yang sakit kusta terpaksa hidup terpisah dengan masyarakat. Terpisah dari keluarga dan teman-teman serta terasing dari setiap hubungan antara sesama.

Misalnya dalam Imamat 13:45-46 dinyatakan: “Orang yang sakit kusta harus berpa-kaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi dia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru: Najis! Najis! Sepanjang dia kena penyakit itu, dia tetap najis; memang dia najis; dia harus tinggal terasing, di luar perkhemahan itulah tempat kediamannya”.

Demikianlah nasib orang yang terkena kusta, mengalami pengasingan dan kehidupan mereka juga hancur.

Dewasa ini, syukur kepada Tuhan yang Mahakasih, berkat kemajuan dalam bidang per-ubatan, masalah penyakit kusta dapat dikatakan telah diatasi.

Tetapi inti pesan yang disampaikan Injil Markus hari ini tetap aktual dan sangat relevan.

Sekarang ini penyakit kusta badani atau jasmani memang belum lenyap seluruhnya, namun pada umumnya ia sudah dapat diatasi.

Tuhan juga menganugerahkan tokoh-tokoh yang bersedia membantu orang-orang yang menghadapi dan menderita kusta.

Pertama ialah Sto Damianus (Joseph De Veuster) yang melayani para pesakit kusta di Molokai di Kepulauan Hawai. Beliau mulai bekerja menolong para pesakit kusta bermula tahun 1873.

Dia sendiri, pada tahun 1885 terkena penyakit kusta, dan meninggal dunia pada April 1889 sebagai mangsa pelayanan kasih kepada sesama.

Pada tahun 2009, mendiang Sri Paus Benediktus XVI telah mengumumkan doktor itu menjadi Santo Damianus.

Tokoh kedua yang sebagai penolong orang-orang kusta dan turut terkorban ialah Sr Marianne Cope (1838-1918), Pemimpin Umum salah sebuah Kongregasi Biarawati di Amerika Syarikat.

Sr Marianne berangkat ke Molokai dan bekerjasama dengan Fr Damianus. Mereka merawat dan menolong para pesakit kusta tanpa lelah.

Kita juga mengenang Ibu Teresa dari Calcutta (1910-1997), yang tidak pernah ragu-ragu, tidak takut melihat dan meraba wajah Yesus yang dijumpainya dalam diri umat paling miskin di India.

Ibu Teresa menulis: Kita harus sungguh murni dalam hati agar dapat melihat Yesus hadir di dalam semua orang yang sangat miskin itu secara rohaniah. Kerana semakin buruk dan tidak kelihatan gambaran Tuhan dalam setiap peribadi, harus semakin besar dan kuatlah iman untuk melihat wajah Yesus dalam diri peribadi itu, yang harus kita layani dengan penuh kasih.

Memang pada masa ini kita jarang menjumpai penderita kusta lahiriah. Namun kini kita berhadapan dengan kusta dalam pelbagai bentuk lain yang menghancurkan peribadi manusia serta menjauhkan diri dari masyarakat.

Apabila berfikir tentang kusta jasmani mahupun rohani, janganlah kita takut.

Dunia kita ini bukanlah kuburan, melainkan tempat kita harus hidup bersama.

Tetapi untuk dapat hidup ber-sama dengan baik, sihat dan selamat, kita harus juga berani menyingkirkan segala penyakitdalam diri kita sendiri mahupun terhadap sesama.

Penyakit rohani kita, khususnya terhadap sesama akan hilang apabila kita tahu dan mahu menjumpai Yesus dalam diri sesama kita. Makin besar penyakit kita, justeru harus makin besarlah iman, harapan dan kasih kita kepada Kristus. -- Msgr F.X. Hadisumarta O.Carm, iman Katolik.

Total Comments:0

Name
Email
Comments