Merotan anak sesuai dengan isi Alkitab?

Father, salah seorang rakan saya mengongsikan pengalamannya semasa kecil bahawa dia selalu dirotan oleh bapanya.

Jun 17, 2022


Soalan: Father, salah seorang rakan saya mengongsikan pengalamannya semasa kecil bahawa dia selalu dirotan oleh bapanya. Menurut ceritanya, bapa kepda rakan saya itu mengatakan hukuman itu wajar dilakukan sesuai dengan Amsal 23:13-14 misalnya, ”Jangan menolak didikan dari anakmu; ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya.”

Hal yang sama juga terdapat dalam 2 Sam 7:14. Yesus juga pernah memakai cambuk bagi mengusir pedagang-pedagang di Bait Tuhan kerana menggunakan tempat suci umpama pasar (Yoh 2:15). Bagaimana pendapat, Father? — Marselinus

Jawaban: Pertanyaan ini menarik sekali. Tentu pengalaman sahabat saudara terasa menyakitkan, apalagi bila rotan sampai berbekas di tubuhnya. Tetapi, ia juga boleh membawa luka batin yang mendalam.

Mendidik anak memang bukan perkara mudah. Baik zaman dulu mahupun sekarang, kesulitan selalu ada, apalagi seringkali kenakalan anak ada-ada saja.

Kadang-kadang orang tua sampai kehabisan akal untuk mendisiplinkan atau menegur anak-anaknya. Tidak hairan, mereka kerap dan terpaksa menggunakan cara yang lebih keras.

Ayat yang anda petik boleh juga diterjemahkan sebegini, “Jangan tahan-tahan membetulkan (kesalahan) anakmu. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya.”

Jadi konteksnya adalah nasihat pada orang tua, supaya jangan ragu bertindak tegas pada anak-anaknya, bila melihat mereka berbuat kesalahan. Ibu bapa harus berani menegur demi keselamatan anaknya.
Mengapa demikian? Kerana ada sikap permisif di hadapan godaan yang sangat besar untuk meninggalkan iman dan keutamaan moral. Apatah lagi ramai ibu bapa sendiri sudah menjadi ragu-ragu dan tidak peduli terhadap masa hadapan anak mereka. Akibatnya iman dan moral anak boleh hancur, tidak tahu dosa dan tersesat.

Dalam situasi itu, bahkan dalam Perjanjian Baru pun, Tuhan tidak rela. Maka nasihat Amsal itu diulangi: “Tuhan mengajar orang yang dikasihi-Nya, dan menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak” (Ibr. 12:6-7).

Kombinasi keras dan kasih ini penting diperhatikan, dan menjadi jalan untuk memahami ayat sesudahnya: engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan jiwanya (Ams. 23).

Apakah rotan harus dimengerti secara harafiah? Tentu tidak. Rotan melambangkan ketegasan. Pastilah teguran tegas akan menyakitkan, bahkan ibu bapa sendiri akan merasa tidak tega.

Tetapi ketegasan dan kejelasan itu harus nampak dalam setiap didikan orang tua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh! Ada yang dilarang, ada yang dianjurkan dan didorong. Motivasi utamanya adalah kasih, dan kasih juga berkaitan dengan kekuatan dan ketertiban (bdk. 2Tim. 1:7). Ibu bapa yang baik akan mendidik anak untuk membuat pilihan yang baik dan dengan demikian mereka dapat menyelamatkan jiwa anak-anaknya.

Selain itu, rotan dan cambuk tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya cara yang dianjurkan oleh Kitab Suci.
Cara Maria menegur Yesus (Luk. 2:48) misalnya, dapat dijadikan salah satu contoh yang lain. Sikap Bapa berbelaskasih dalam kisah Anak yang Hilang juga memberi inspirasi untuk mengampuni anaknya yang lurus bendul (Luk 15). Sebenarnya Kitab Amsal sendiri harus dilihat sebagai buku kumpulan nasihat seorang ayah kepada anaknya.

Memberi nasihat adalah salah satu cara pendidikan yang paling baik, kerana nasihat membuka wawasan akan nilai dan kebijaksanaan. Nasihat mengandaikan hubungan yang akrab dan hangat antara ayah dan anak, yang menjadi syarat agar nasihat itu diterima dengan tenang dan gembira. Nasihat yang bijaksana membuka hati, dan mencegah pelanggaran. — Gregorius Hertanto MSC

Total Comments:0

Name
Email
Comments