Orang awam boleh memberkati?

Pemberkatan adalah bentuk paling utama dari sakramentali ini. Kita tahu bahawa Gereja Katolik memberikan perbezaan antara liturgi utama dan liturgi lainnya.

May 31, 2024

Saya sering melihat ibu bapa dan mereka yang sedang bercinta, saling membuat tanda salib di dahi. Bukankah hanya paderi yang boleh memberikan berkat seperti itu? — Alody

Jawaban: Mengenai pemberkatan, kita boleh merujuknya dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK), khususnya no. 1669 tentang sakramentali.

Pemberkatan adalah bentuk paling utama dari sakramentali ini. Kita tahu bahawa Gereja Katolik memberikan perbezaan antara liturgi utama dan liturgi lainnya.

Liturgi utama mencakupi sakramen-sakramen, yang normalnya dilayani oleh klerus (Uskup, paderi dan diakon), sedangkan sakramentali adalah doa mohon rahmat dan berkat di luar perayaan tujuh sakramen itu.

Banyak contoh misalnya pemberkatan rumah, kedai, pemberkatan kenderaan, salib, air suci dan benda-benda rohani lainnya adalah sakramentali. Pemberkatan pertunangan, ibu hamil dan anak-anak juga termasuk sakramentali. Dengan sakramentali, karunia-karunia ilahi dianugerahkan kepada umat beriman atau benda tertentu berkat permohonan Gereja (KGK 1667).

Sakramentali ini termasuk wewenang imamat umum, maksudnya setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi berkat dan untuk memberkati. Kerana itu kaum awam dapat melayani pemberkatan-pemberkatan tertentu.

KGK juga menjelaskan, “semakin pemberkatan itu menyangkut kehidupan Gereja dan sakramental, semakin pelaksanaannya dilaksanakan untuk jabatan tertahbis (Uskup, imam dan diakon) (KGK 1669) lebih-lebih lagi yang menyangkut kehidupan Gereja misalnya pemberkatan para pro-diakon, dewan paroki, lektor atau pemegang jabatan tertentu.

Biasanya ada dua jenis berkat: iaitu berkat invokatif, dan berkat konstitutif (William Saunders, “What Is a Blessing?” 2003).

Berkat invokatif bersifat permohonan: Pelayan doa memohon agar Tuhan memberikan kebaikan tertentu, rohani atau jasmani, pada orang atau benda, tanpa mengubah keadaan apa pun dari orang atau benda yang diberkati. Misalnya berkat atas makanan dan berkat orang tua terhadap anak.

Manakala berkat konstitutif mengubah orang atau benda tertentu menjadi khusus. Piala, dewan Gereja atau rosari, salib atau benda-benda rohani, misalnya, setelah diberkati menjadi benda khusus dan dipakai hanya untuk tujuan rohani serta tidak boleh disalah gunakan.

Begitu juga apabila seorang biarawati yang melafazkan kaul kekal, diberkati: berkat itu menjadikan biarawati itu seorang yang berbeza.

Memberkati pasangan kekasih seperti dibuat teman-teman anda bukan hanya romantis, tetapi dapat menguatkan relasi secara rohani bila dibuat dengan tulus. Pemberkatan seperti itu tentu boleh dilakukan oleh seorang awam kerana ia bukan berkat eklesial atau sakramental, melainkan berkat invokatif.

Sama halnya dengan ibu bapa yang memberkati anak-anaknya.

Ingat, semasa pembaptisan, ibu bapa dan wali baptis diminta menandai dahi bayi dengan tanda salib.

Berkat ibu bapa ini sebaiknya sering diulang, misalnya semasa anak menyambut ulang tahun, sakit atau semasa mereka hendak merantau atau bekerja. Tanda salib kecil di dahi memberi kekuatan rohani tersendiri bagi mereka.

Biasanya ada perbezaan gesture pelayan dalam memberi berkat. Klerus sesuai dengan jabatan gerejaninya menghulurkan atau menumpangkan tangannya, kemudian memberi tanda salib besar di atas orang atau benda. Itulah tanda berkat rasmi gerejani.

Seorang awam, meskipun boleh menghulurkan tangan sebagai sikap doa, tidak boleh membuat tanda salib besar sebagaimana dibuat oleh paderi. Bersyukurlah kita kerana berkat-berkat semacam ini dianugerahkan kepada semua umat beriman.

Bersama berkat yang kita terima melalui sakramen, pemberkatan-pemberkatan yang diberikan oleh awam, dapat memberi kesaksian penting bahawa rahmat Tuhan itu selalu mengalir pada Gereja-Nya. Itulah berkat misteri Paskah: sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. — Fr Gregorius Hertanto, MSC, hidupkatolik

Total Comments:0

Name
Email
Comments