Para Uskup Malaysia lancar Caritas Malaysia

Konferensi para Uskup Malaysia-SingapuraBrunei (CBCMCB) telah sebulat suara menubuhkan Caritas Malaysia dengan menyusun semula Pejabat Pembangunan Insan yang sedia ada di Malaysia.

Feb 08, 2020

KUALA LUMPUR: Konferensi para Uskup Malaysia-SingapuraBrunei (CBCMCB) telah sebulat suara menubuhkan Caritas Malaysia dengan menyusun semula Pejabat Pembangunan Insan yang sedia ada di Malaysia.

Semasa pertemuan mereka pada bulan Julai 2019, CBCMSB telah berdialog dengan ketua-ketua Caritas antarabangsa iaitu Setiausaha Agung dan Pembantu Eklesial serta Caritas Asia.

Susulan dari dialog ini, CBCMSB telah menghantar Father Joachim Robert dan Msgr Michel Mannayagam ke pusat retret Caritas Asia Serantau dan ke pertemuan  pada November, 2019.

Dalam pertemuan mereka barubaru ini iaitu pada awal bulan Januari, 2020, para Uskup Malaysia memutuskan untuk menubuhkan sebuah jabatan nasional yang merangkumi keuskupan-keuskupan di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. 

Pejabat itu akan berpusat di Kuala Lumpur dan Uskup Bernard Paul telah dilantik sebagai Pengerusi Caritas Malaysia.

Setiausaha Eksekutif Konferensi, Charles Bertille telah diminta agar sebahagian masa dan usahanya untuk membantu menubuhkan pejabat nasional serta keuskupan. Beliau akan bertugas di Kuala Lumpur.

Uskup Bernard Paul akan memanggil pertemuan atau perbin cangan dengan perwakilan dari sembilan keuskupan/agung bagi suku pertama tahunan. Tarikh itu akan diumumkan kemudian.

Caritas Internationalis merupakan sebuah yayasan yang mempunyai 160 anggota, yang bekerja di pelbagai negara di seluruh dunia.

Apabila berlakunya bencana atau krisis, Caritas sentiasa bersiap  sedia menghulurkan bantuannya. Kepelbagaian latar belakang pada anggota Caritas merupakan antara kekuatan yayasan ini dalam membantu mereka yang memerlukan di seluruh dunia.

Disokong kuat oleh iman Katolik, Caritas merupakan tangan Gereja bagi merangkul dan mendampingi para umat khususnya  yang lemah, miskin dan terpinggir. Caritas tidak memilih orang yang dibantu, tanpa memilih agama atau bangsa, Caritas mahu membangun dunia berdasarkan keadilan serta bersolidariti dalam kasih.

Roma merupakan ibu pejabat Caritas Internationalis yang menyelaras operasi atau bantuanbantuan kecemasan, membantu mengembangkan polisi dan memantau dunia yang lebih baik untuk semua orang. Semua organisasi Caritas nasional merupakan anggota jaringan Caritas serantau dan konfederasi antarabangsa.

Caritas pada mulanya ditubuhkan di Jerman pada tahun 1897, kemudian berkembang sehingga tertubuhnya Caritas Internationalis pada tahun 1951 sehinggalah sekarang.

Caritas mempunyai sejarah pengalaman yang sarat dengan kisahkisah orang menderita, kehilangan tempat tinggal dan daif di mana yayasan ini membantu mereka untuk memulakan hidup baru serta mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Total Comments:0

Name
Email
Comments