Sri Paus mahu bersihkan Vatikan dari amalan rasuah

Sebagai sebahagian daripada undangundang anti rasuah yang baru, Sri Paus Fransiskus pada hari Khamis, 29 April telah menyatakan bahawa pegawai-pegawai dari Kuria Roma dilarang menerima hadiah peribadi berupa wang lebih 40 euro.

Apr 30, 2021

Sri Paus mahu bersihkan Vatikan dari amalan rasuah

VATIKAN: Sebagai sebahagian daripada undangundang anti rasuah yang  baru, Sri Paus Fransiskus pada  hari Khamis, 29 April telah menyatakan bahawa pegawai-pegawai  dari Kuria Roma dilarang menerima hadiah peribadi berupa wang  lebih 40 euro. 

Undang-undang baharu itu mengatakan  bahawa pegawai Vatikan tidak boleh "menerima atau meminta, untuk diri sendiri  atau subjek selain daripada Entiti di mana  mereka berkhidmat, atas sebab atau kesempatan pejabat, hadiah, hadiah atau faedah  lain bernilai melebihi 40 euro."

Surat apostolik Sri Paus Fransiskus pada  29 April, yang dikeluarkan dalam bentuk motuo proprio ("atas dorongannya sendiri"), menambahkan peraturan ini pada  Peraturan Umum Kuria Romawi, bersama  dengan persyaratan lain yang memastikan  bahawa para pegawai Vatikan yang menangani urusan ekonomi Vatikan agar tidak terlibat dalam tingkah laku menyeleweng atau  menyalahi undang-undang.

Dalam motu propio mengenai "ketentuan  mengenai ketelusan dalam pengelolaan kewangan awam," Sri Paus Fransiskus mengatakan bahawa, "menurut Kitab Suci, kesetiaan dalam hal-hal kecil berkaitan dengan  kesetiaan dalam hal-hal penting."

Merujuk kepada Lukas 16:10, beliau menambah, "sama seperti tidak jujur dalam  hal-hal yang tidak berakibat sama juga  berkaitan dengan tidak jujur dalam hal-hal  penting."

Bapa Suci mengatakan bahawa undangundang baru itu bertujuan untuk menjadikan Takhta Suci dan Negara Kota Vatikan  lebih sejajar dengan amalan terbaik antarabangsa mengenai korupsi dan ketelusan  kewangan, membangun dari hak miliknya  pada Mei 2020 mengenai ketelusan dalam  pemberian kontrak awam.

Langkah-langkah baru itu diperlukan untuk "mencegah dan memerangi, di setiap  sektor, konflik kepentingan, sebagai metode  perlindungan, dan mencegah korupsi secara  umum," ujar Fransiskus. 

Prelatus itu mengatakan mereka yang  bekerja di dalam atau mempunyai kaitan  dengan Vatikan "memiliki tanggung jawab  tertentu seperti yang diajar oleh Injil, untuk  bertindak sesuai dengan prinsip ketelusan  dan konflik kepentingan."

Di bawah peraturan baru itu, para kardinal terkemuka dikasteri atau pejabat lain,  dan pengurusan kanan dan pentadbir Takhta  Suci dan Negara Vatikan, mereka yang  bekerja dalam kaitan bidang pengendalian  wang, akan diminta untuk menandatangani  dokumen setiap dua tahun yang membuktikan bahawa mereka dan kewangan mereka  tidak berkaitan dengan jenayah.

Dalam pernyataan itu, mereka mesti  menyatakan bahawa mereka tidak memiliki  pegangan saham atau kepentingan dalam  syarikat yang beroperasi "dengan tujuan  dan dalam sektor yang bertentangan dengan  Doktrin Sosial Gereja."

Mereka juga harus membuktikan bahawa  semua harta milik mereka diperoleh dari  aktiviti yang sah dan bukan merupakan keuntungan atau hasil dari kejahatan.  Di samping itu, mereka harus mengatakan bahawa mereka tidak pernah disabitkan dengan jenayah dan tidak berada dalam  perbicaraan atau penyiasatan jenayah atas  jenayah rasuah, penipuan, keganasan, pengubahan wang haram, pengelakan cukai,  pemerdagangan orang, eksploitasi di bawah  umur, atau penyertaan dalam jenayah organisasi.

Pekerja atau pegawai juga mesti menyatakan bahawa mereka tidak menyimpan wang  tunai atau pelaburan, termasuk pegangan  saham atau kepentingan, dalam syarikat  dan perniagaan dalam senarai bidang kuasa  bukan koperasi untuk tujuan cukai, atau  di negara-negara yang dianggap berisiko  tinggi untuk pengubahan wang haram atau  pengganas pembiayaan.

Deklarasi ini akan disimpan di Sekretariat fail pekerja Ekonomi dan salinannya  akan disimpan di Sekretariat Negara. Sekretariat Ekonomi diberi kuasa untuk mengesahkan kebenaran pernyataan dan jika didapati mereka memberikan kenyataan palsu,  pelaku akan dikenakan "kesalahan tatatertib  yang serius."

Peraturan baru harus dikuatkuasakan  dalam 90 hari dari penerbitan undang-undang. — CNA

Total Comments:0

Name
Email
Comments