Umat beriman tidak boleh pasif!

Yesus datang untuk mewartakan kabar gembira dan berbuat baik, menolong setiap orang yang berkehendak baik, bahkan orang mati pun dibangkitkan-Nya kembali.

May 18, 2024

HARI MINGGU PENTAKOSTA
(TAHUN B)
KISAH PARA RASUL 2:1-11
GALATIA 5:16-25
INJIL YOHANES 15:26-27;
16:12-15

Yesus datang untuk mewartakan kabar gembira dan berbuat baik, menolong setiap orang yang berkehendak baik, bahkan orang mati pun dibangkitkan-Nya kembali.

Tetapi realitinya, Dia mengalami pelbagai kesukaran: Dia ditolak, diusir, dikejar, dihina. Mahu tak mahu, murid-murid yang mahu mengikuti dan mahu berbuat seperti Dia, juga harus mengambil bahagian dalam kesukaran hidup Guru mereka itu! Sementara itu, Yesus telah naik ke syurga, tidak akan hadir lagi bersama dan di tengah-tengah mereka.

Dapat dimengerti bahawa para murid ini bertanya: sejauh manakah mereka sebagai murid-murid-Nya dapat bertahan hidup menghadapi pelbagai karenah orang ramai yang menentang mereka? Apakah mereka harus hidup sendirian tanpa Dia? Bagi kita umat Kristian sekarang ini, bukankah kita juga mengalami situasi dan keadaan seperti ini?

Bagi menghadapi situasi serupa, Injil pada hari Minggu ini mahu membantu kita agar tidak takut, tidak khuatir, putus asa atau kecewa. Jangan menyesal kerana menjadi pengikut Kristus.

Sesudah Yesus naik ke syurga, murid-murid-Nya tidak dapat mencari atau menampilkan seorang pemimpin yang hebat dan yang mampu melakukan hal-hal yang besar.

Tiga tahun bergaul dan hidup bersama Yesus, yang telah membuktikan bahawa Dia adalah Mesias, yang diutus Tuhan melalui ajaran, perbuatan, penderitaan, kematian dan kenaikan-Nya ke syurga.

Tetapi semua itu ternyata belum cukup untuk memiliki keberanian melaksanakan panggilan mereka, untuk mewartakan dan meneruskan apa yang dilakukan Yesus.

Bukankah ketakutan atau sikap kita yang belum berani tampil, hidup dan bertindak sebagai orang Kristian sejati, atau sebagai murid Yesus tulen di dalam masyarakat sebagai “kumpulan minoriti”, pada dasarnya sama dengan ketakutan yang dirasai oleh murid-murid Yesus dahulu?

Yesus sudah tahu keadaan dan keterbatasan murid-murid-Nya. Maka sebelum meninggalkan mereka, Yesus sudah berjanji akan mengirimkan seorang Penolong, yang akan mendampingi mereka menghadapi kesukaran hidup dan tugas panggilan mereka.

Penolong ini adalah Roh Kudus, yang diutus oleh Tuhan Bapa melalui Yesus Kristus kepada segenap murid-Nya. Inilah yang oleh Yesus disebut “Penolong yang akan Ku utus dari Bapa” (Yoh 15:26). Dan ditegaskan bahawa “Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku”. Kebenaran apa? Yakni bahawa apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus dalam hidup-Nya itu benar-benar datang dari Tuhan Bapa!

Berkat Roh inilah apa yang diajarkan Yesus adalah benar, Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir Syaitan, menghibur orang dalam kesusahan, mengajar dan membimbing semua orang.

Seperti yang dialami oleh Yesus, demikian pula Roh Penolong ini akan menolong murid-murid-Nya.

Roh itu akan datang dalam kehidupan mereka, dan lewat mereka itulah Roh itu akan mengatakan apa yang harus dikatakan oleh murid-murid Yesus.

Dengan tujuan itulah Yesus menegaskan kepada murid-murid-Nya: “Kamu juga harus bersaksi, kerana kamu sejak semula bersama-sama dengan Aku” (Yoh 15:27).

Kesaksian yang diperintahkan Kristus ialah, bahawa kita sebagai orang beriman tidak boleh hanya pasif, acuh tak acuh dan hanya minta ditolong, tetapi harus aktif, yakni menolong orang lain, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai kesaksian perutusan hidup dan karya-Nya.

Hanya dengan demikianlah, kita adalah sungguh murid Kristus sejati, orang kristiani sejati, di mana Roh Kristus, Roh Penolong, sungguh hadir dan menjiwai dan menyemangati kita.

Marilah kita dalam merayakan Hari Raya Pentakosta ini dan semakin menyedari, bahawa kita telah menerima Sakramen Pembaptisan dan Krisma, maka semoga kita makin berani menjaga, memelihara dan menghayati jati diri/identiti autentik kita sebagai orang Kristian sejati. — Msgr. F.X. Hadisumarta O.Carm.

Total Comments:0

Name
Email
Comments